Historické kalendárium

pro týden od 26. srpna do 1. září 2013

26. srpen 1428

Dne 26. 8. 1428 husitská posádka opustila Ostravu. Husity bylo město ovládáno od počátku léta 1428. Hodlali město opevnit a získat tak výpadní bránu do Slezska. Stali se tak vážným nebezpečím, že se slezská knížata rozhodla k rázné akci. Dne 21. srpna vytáhli do pole knížata ratibořská, opavský kníže Přemek, těšínská knížata Bolek a Kazimír a kníže kozelský Konrád Bílý. Jejich přesila byla tak velká, že husité Ostravu vyklidili. I tak ale prakticky kontrolovali Ostravsko i Horní Slezsko. Husitskými válkami Moravská Ostrava neutrpěla, naopak, zdá se, že se její postavení zlepšilo a populační velikost zvětšila. Město dosáhlo postavení nejvýznamnějšího centra hukvaldského panství. Důkazem prosperity města bylo udělení druhého výročního trhu králem Jiřím z Poděbrad v roce 1461.

30. srpen 1918

Dne 30. 8. 1918 se v Ostravě narodil vynikající znalec českého jazyka univerzitní profesor Václav Křístek (zemřel 9. 9. 1979 v Praze). Pocházel z hornické rodiny ve Slezské Ostravě. Od roku 1950 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 1968 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Důvěrná znalost ostravského hornického prostředí se projevila hned na počátku jeho vědecké dráhy vydáním monografie Ostravská hornická mluva. Vedle toho věnoval i pozornost studiu historického vývoje spisovné češtiny.

1. září 1923

adamusDne 1. 9. 1923 nastoupil do funkce městského archiváře v Ostravě středoškolský profesor, znalec dějin Slezska a autor řady historicko-vlastivědných článků a studií, Alois Adamus. Toto datum lze považovat za počátek existence ostravského městského archivu. Ostrava však byla posledním z velkých měst Československa, které přistoupilo ke zřízení svého vlastního archivu.

Připravil Archiv města Ostravy