Historické kalendárium

pro týden od 5. srpna do 11. srpna

6. srpen 1993

Dne 6. 8. 1993 v Järfälla ve Švédsku zemřel politik a politolog Zdeněk Hejzlar (narozen 18. 7. 1921 v Dobřanech, okres Rychnov n. K.). Hejzlar je znám především jako generální ředitel Čs. rozhlasu v Praze v době Pražského jara v roce 1968. Méně se ví, že působil též v Ostravě. V letech 1959–1968 pracoval jako zástupce ředitele a jako ředitel cvičné školy Pedagogické fakulty. Byl též členem krajské komise pro regionální dějiny, lektorem a tajemníkem sekce historie Socialistické akademie v Ostravě. Tam se kolem něj sdružovali demokraticky orientovaní intelektuálové, do Ostravy zval své pražské přátele, kteří připravovali hospodářské a politické reformy známé jako Pražské jaro. Do Švédska emigroval v září 1969. Po revoluci v listopadu 1989 pravidelně navštěvoval Ostravu, kde přednášel na katedře historie Ostravské univerzity.

7. srpen 1649

Dne 7. 8. 1649 se moravskoostravská městská rada obrátila na správce olomouckých biskupských statků hraběte Roderika de Santhilier s prosbou o přímluvu na zemském sněmu v Brně. Moravskoostravští žádali, aby byly zmírněny mimořádné válečné poplatky a kontribuce, neboť Ostrava velmi utrpěla švédskými válkami a povodní v létě roku 1649. Při ní změnila řeka Ostravice v blízkosti města své řečiště, poškodila mlýn, zaplavila špitál, okolí kostela sv. Václava, několik předměstských domů a usedlostí v Přívoze. Voda sebrala i úrodu z polí. Výdaje, které město neslo za švédských válek, byly vyčísleny částkou 15 071 zlatých rýnských. Městská rada je byla nucena vynaložit na financování válečných akcí švédských i císařských vojsk, na výpalné, na opevňovací práce, potraviny pro švédské vojsko a píci pro koně.

10. srpen 1968

jaroslav pavlanDne 10. 8. 1968 byl ustaven krajský přípravný výbor Čs. sociální demokracie v Ostravě. Bylo přijato provolání, ve kterém se mimo jiné uvádělo, že si sociální demokraté nepřejí boj s komunistickou stranou ani získávat její členy. Předsedou přípravného výboru se stal Jaroslav Pavlán, který byl posledním přednostou krajského výboru Čs. sociálně demokratické strany před jejím sloučením s Komunistickou stranou Československa v roce 1948. V roce 1954 byl Pavlán odsouzen ve vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu a vyzvědačství na 23 let do vězení. Odseděl si 8 let. Zemřel v roce 1985.

Připravil Archiv města Ostravy