Historické kalendárium

pro týden od 22. července do 28. července

23. červenec 1901

Dne 23. 7. 1901 zavítal do Moravské Ostravy tzv. Kosmograf, divadlo živých fotografií bratří Oeserů. Toto kočovné divadlo navštěvující větší města bylo velmi dobře zásobeno nejnovějšími filmy. Promítalo je ve velkém, přepychově zařízeném stanu, takže jeho vystoupení způsobilo v Moravské Ostravě pravou senzaci. Místní noviny Ostrauer Tagblatt téměř obden přinášely zprávy o programu a úspěšných představeních Kosmografu. Promítalo se vylepšeným Edisonovým kinetoskopem, zvuk obstarával rovněž Edisonův vynález – fonograf. K dispozici bylo více než 200 různých snímků. Největšího úspěchu dosáhl čtyřicetiminutový film o burské válce o délce 500 metrů s 9 tisíci snímky a filmový balet Popelka, dílo francouzského filmového tvůrce G. Meliese. Původně osmidenní pobyt Kosmografu ve městě byl pro velký zájem diváků několikrát prodloužen.

23. červenec 1923

KrematoriumDne 23. 7. 1923 byl slavnostně položen základní kámen k budově krematoria v Moravské Ostravě umístěného mezi městským a židovským hřbitovem (dnes Sad Milady Horákové). Při této příležitosti se konala večerní slavnost s velkolepým průvodem. Stavba krematoria probíhala v letech 1923–25 podle projektu architekta Vlastislava Hofmana a inženýra Františka Mencla z Prahy. K slavnostnímu předání objektu došlo 1. 2. 1925. Ojedinělá klasicistní stavba s kubistickými prvky byla postavena na půdorysu osmiúhelníku. Do předsíně se vcházelo geometricky stylizovaným gotickým portálem, který byl také ve výklencích postranních kolumbárií. Stavbě dominoval trojúhelníkový štít s oknem a tvarovaná kupole s kubistickou lucernou. Budova byla bohužel v 70. letech 20. století zcela nepochopitelně, avšak se souhlasem tehdejších městských architektů, zbourána.

25. červenec 1839

Dne 25. 7. 1839 se ve Stranicích (okr. Mladá Boleslav) narodil báňský odborník, odborný spisovatel a učitel Josef Hýbner (zemřel 22. 5. 1927 v Moravské Ostravě). V letech 1872–1909 působil ve službách Vítkovických kamenouhelných dolů, a to v různých funkcích v souvislosti s výstavbou a strojním vybavením dolů a koksoven. Byl autorem řady modernizačních projektů a stavitelem (lanovky, vlečné dráhy, prádla aj.) na dolech Louis ve Vítkovicích, Šalomoun v Moravské Ostravě, Trojice ve Slezské Ostravě, Anselm a Oskar v Petřkovicích, koksovně Karolina v Moravské Ostravě. V roce 1874 založil ostravskou Horní školu a stal se jejím učitelem a ředitelem. Pro žáky sestavil učebnici báňského strojírenství, je autorem řady dalších odborných prací. Byl aktivním činovníkem v českých národních spolcích a organizacích.

Připravil Archiv města Ostravy