Historické kalendárium

pro týden od 8. července do 14. července 2013

10. červenec 1923

Dne 10. 7. 1923 se narodil ve Vrbici (okr. Liptovský Mikuláš) Miloslav Kincl, univerzitní profesor, botanik a rostlinný fyziolog (zemřel 13. 5. 2005 v Ostravě). Vystudoval klasické gymnázium v Prostějově a Přírodovědeckou fakultu na brněnské univerzitě. Po studiích se zapojil do organizování vysokého pedagogického školství na Ostravsku. V Ostravě zastával na Pedagogické a později Přírodovědecké fakultě akademické funkce, několikrát byl zvolen děkanem, proděkanem a vedoucím katedry biologie. Stal se uznávaným odborníkem v oboru botaniky. Jako emeritní profesor přednášel biologii rostlin také na VŠB-TU a spolupracoval se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity. Vynikající botanik vychoval mnoho učitelů biologie i odborných pracovníků. Podílel se na přípravě středoškolských i vysokoškolských skript a publikoval více než 70 vědeckých a metodických článků.

11. červenec 1766

Dne 11. 7. 1766 navštívil Moravskou Ostravu cestou do Těšína Josef II., císař římsko-německý, král český a uherský. Doprovázeli jej nejvyšší vojenští hodnostáři monarchie generálové Ernst Gideon von Laudon a František Mořic hrabě von Lacy. Je známo, že císař Josef II. občas navštěvoval některá místa nečekaně, bez většího doprovodu a inkognito, aby z bezprostřední blízkosti poznával život svých poddaných a kontroloval práci císařských úředníků. Významný doprovod při jeho krátké návštěvě Ostravy však spíše nasvědčuje tomu, že musela být předem ohlášena. Císař poobědval ve společnosti svých průvodců ve velkoměšťanském domě čp. 67 na náměstí (stál na rohu dnešního Masarykova náměstí a Velké ulice) patřícímu řezníkovi Vavřinci Máchovi. K císařské tabuli byli přizváni také ostravský purkmistr Jiří Antonín Zembal a samozřejmě majitel domu. Vavřinec Mácha, pozdější purkmistr, byl tak jediným Ostravanem v historii, který ve svém domě hostil císařskou návštěvu.

13. červenec 1958

Kulturní dům v PoruběDne 13. 7. 1958 byl při velké mírové slavnosti položen základní kámen nového kulturního domu v Ostravě-Porubě na dnešní ulici Matěje Kopeckého. Stavbu prováděly Pozemní stavby Gottwaldov (dnes Zlín) a měla být ukončena v roce 1960. Dům kultury byl slavnostně uveden do provozu 29. 12. 1961 pod názvem Klub pracujících Poruby (dnes DK Poklad). V té době to bylo jediné kulturní zařízení svého druhu v největším ostravském sídlišti Poruba, v němž tehdy žilo 50 tisíc obyvatel. Projektanti pamatovali na divadelní sál pro 475 osob, loutkový a přednáškový sál s kapacitou 100 míst, baletní sál, klubovny aj. Od roku 1968 byl v provozu amfiteátr s letním kinem pro 1 200 osob. Provozovatelem porubského domu kultury byl původně Dopravní podnik města Ostravy.

Připravil Archiv města Ostravy