Značka města

Varianty aplikace značky, soubory ke stažení, rozměrová řada, použití na podkladové ploše, zakázané varianty
3.1 Provedení značky

Barevné pozitivní provedení

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-03-1_a.png

Značka je vytvořena na základě písma Gotham Black. V barevném pozitivním provedení má nápis OSTRAVA barvu "Ostrava světle modrou" a !!! jsou v barvě "Ostrava tmavě modrá". 
Zobrazené provedení značky je považováno za základní a je preferovanou variantou pro veškeré aplikace, kde se využívají licencovaná zdrojová data.
Není dovoleno značku rekonstruovat na základě tištěných nebo bitmapových reprodukcí.

Soubory ke stažení

pro tisk přímými barvami

Ostrava logo pozitivní.zip

pro tisk soutiskovými barvami

Ostrava logo pozitivní cmyk.zip

pro obrazovku

Ostrava logo pozitivní.jpg
Ostrava logo pozitivní.png

Barevné negativní provedení Ac-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-untitled.bmp

Barevné negativní provedení Bc-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-untitled-2.bmp

Na takových pozadích, která neumožňují dostatečnou čitelnost barevného pozitivního provedení značky, se používá barevné negativní provedení A. 
Barevné negativní provedení B se používá pouze na pozadí barvy Ostrava světle modrá.
Používat tuto variantu značky na jiných barvách podkladu je zakázáno. (Příklady použití viz kapitola 3.4).

Soubory ke stažení

pro tisk přímými barvami

Ostrava logo negativní.zip

pro tisk soutiskovými barvami

Ostrava logo negativníA cmyk.zip

Ostrava logo negativníB cmyk.zip

pro obrazovku

Ostrava logo negativníA.jpg
Ostrava logo negativníA.png
Ostrava logo negativníB.jpg
Ostrava logo negativníB.png

Jednobarevné pozitivní provedeníc-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-jednobarva1.bmp

Jednobarevné negativní provedení

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-jednobarva2.bmp

Jednobarevné pozitivní provedení značky se aplikuje tam, kde nelze z objektivních nebo technologických důvodů (například razítko, fax) použít plnobarevné varianty značky. V této verzi je celá značka provedena v jedné barvě. Pokud je to možné, využívá se škála základních barev nebo barva černá.
Jednobarevné negativní provedení značky se aplikuje tam, kde ostatní provedení značky nejsou dostatečně čitelná. V této verzi je celá značka provedena v bílé barvě. (Příklady použití viz kapitola 3.4.).

Soubory ke stažení

pro tisk

Ostrava logo jednobarevné.zip

pro obrazovku

Ostrava logo jednobarevné pozitivní.jpg
Ostrava logo jednobarevné pozitivní.png
Ostrava logo jednobarevné negativní.jpg
Ostrava logo jednobarevné negativní.png

Provedení v materiálu

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-v-materialu.bmp
V případě aplikace značky do materiálu (ražbou, gravírováním, leptáním apod.) jsou všechny části značky zahloubené nebo vyvýšené v jedné rovině.
Minimální velikost značky pro aplikaci do materiálu je závislá na použité technologii, nesmí být však narušena čitelnost značky.

Soubory ke stažení

Ostrava logo materiál.zip

 

Prostorové provedení

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-v-prostoru.bmp

Popis obrázků:
Samostatné litery přes den – zhasnuté
Prosvětlené samostatné litery v noci – rozsvícené

Pro aplikaci samostatných prostorových liter se používá barevné pozitivní provedení. Pokud jsou litery prosvětleny používá se barevné negativní provedení A.
U aplikací, které nejsou prosvětleny stále (např. označení budovy zvenku), se změna barevnosti realizuje pomocí 3M blockout fólie nebo jinou obdobnou technologií.

Soubory ke stažení

Ostrava logo prostor.zip


3.2 Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které, kromě okraje formátu, nesmí nic zasahovat (např. text, jiná značka ani další grafické prvky). Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna se odvozuje od výšky značky.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-ochranna.bmp

x = výška značky


3.3 Rozměrová řada

Rozměrová řada představuje doporučené velikosti značky pro aplikaci na různé formáty. Její dodržování je jedním ze základních pravidel jednotného vizuálního stylu.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-rozmery.bmp

Popis obrázků:

Výška 10 mm
propagační tiskoviny a inzerce formátu A4

Výška 7 mm – základní velikost značky
merkantilní tiskoviny formátu A4
propagační tiskoviny a inzerce formátu DL a A5

Výška 5 mm
merkantilní tiskoviny formátu DL a menší, A5 a vizitky

Výška 3,5 mm – minimální velikost značky
razítka, reklamní předměty, sponzorské aplikace
Nejmenší velikost pro bezpečné zachování čitelnosti značky!


3.4 Použití na podkladové ploše

Použití na podkladové ploše v černobílém tisku

Na podkladové plochy opticky světlejší 50% černé se aplikuje jednobarevné pozitivní provedení značky a na plochy opticky tmavší 50% černé se umisťuje jednobarevné negativní provedení značky.            c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-podklad-cb.bmp

1.                                                                                                             2.

Popis obrázků:

1.
Jednobarevné pozitivní provedení
0–49 % černá v černobílém tisku

2.
Jednobarevné negativní provedení
50–100 % černá v černobílém tisku

Použití na jednobarevné podkladové ploše

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-podklad-1b.bmp

Na světlých podkladech, kde je dostatečný kontrast mezi světle modrou a pozadím, se používá barevné pozitivní provedení. 
Na sytých a středně tmavých barevných podkladech se používá jednobarevné negativní provedení.
Na tmavých podkladech, kde je dostatečný kontrast mezi světle modrou a pozadím, se používá barevné negativní provedení A.

Použití na vícebarevné podkladové ploše

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-podklad-vicebarev.bmp

Na světlých fotografiích, kde je dostatečný kontrast mezi světle modrou a pozadím, se používá barevné pozitivní provedení. 
Na sytých, středně tmavých a hodně členitých fotografiích se používá jednobarevné negativní provedení. 
Na tmavých fotografiích, kde je dostatečný kontrast mezi světle modrou a pozadím, se používá barevné negativní provedení A.


3.5 Značka s heraldickým znakem Ostravy

Není dovoleno používat na jedné aplikaci (formátu) společně heraldický znak města i značku města. Netýká se znaků městských obvodů.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-heraldika.bmp

1.                                                              2.                                                                               3.

Popis obrázků:

1.
Samostatná značka – správné použití     
2.
Samostatný heraldický znak – správné použití 
3.
Nedovolená kombinace heraldického znaku a značky


3.6 Značka ve spojení s jinými značkami

Při řazení značek na jednom formátu platí tato pravidla, pokud vztah značek neupravuje jiný závazný předpis.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-se-znackami.bmp

Popis obrázků:

Cizí značky řazené od levého horního rohu, značka města v pravém dolním.
Cizí značky řazené v pravém dolním rohu vlevo vedle značky města.

1. Cizí značka poměrově vyšší než značka města
2. Cizí značka poměrově širší než značka města
3. Cizí značka se čtvercovým poměrem stran

x = výška značky podle rozměrové řady pro daný formát
y > 0,8 x
y < 1,5 x


3.7 Zakázané varianty

Správné provedení značky je popsáno v předchozích kapitolách. Jiné varianty značky jsou nepřípustné. 
Není dovoleno značku jakkoliv tvarově upravovat a deformovat, vytvářet jiné písmové varianty než ty, které odpovídají výše předepsaným pravidlům, nebo měnit její danou barevnost, používat nevhodná barevná provedení. Je třeba dbát na technickou správnost dat (režim barev, formát dat, u bitmapových formátů správné rozlišení dpi).

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-zakazane.bmp