Rekonstrukce Grossmannovy vily

Jeden z ostravských architektonických skvostů čeká nový život. Ostrava otevřela možnost rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily, postavené ve stylu art deco, soukromým investorem.

Vila 1

Záměr schválili 3. března ostravští zastupitelé. Předpokládá realizaci v souladu s již hotovým projektem a záměry města do 3,5 roku. Podmínkou je také soulad s orgány památkové péče a vlastní reálná zkušenost investora s obnovou památkově chráněných objektů. Nabídky zájemců město přijímá do konce dubna.

Prvorepubliková vila vyžaduje zásadní obnovu, kterou Ostrava připravuje od roku 2017. Původní myšlenku zrekonstruovat objekt a obnovit původní historické hodnoty budovy i přilehlé zahrady pro potřeby společenských setkání město postupem času rozšířilo o záměr otevřít vilu široké veřejnosti. Vila tak má nabídnout prostory pro pronájem, sály pro společenské a kulturní akce, pokoje pro ubytování a také prohlídkový okruh. Na přelomu roku získal projekt stavební povolení a město jej zařadilo do kapitálového rozpočtu mezi plánované stavby roku 2021, to však s podmínkou financování z úvěrových zdrojů.

Budova je považována za jednu z nejvzácnějších a nejzachovalejších prvorepublikových vil v Os­travě. V prvním i druhém obytném patře je řada oken i některých dveří s původními vitrážemi nebo jejich pozůstatky, v některých místnos­tech zůstal podél stěn i původní nábytek.  

 

Komplexní informace o záměru zájemci najdou na úřední desce na webu města zde (224/2021): https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska

Oznámení města Ostravy o prodeji č. 224/2021 k přímému stažení ZDE.