Zóna v Hrušově nabídne 700 nových pracovních příležitostí

19/9 2018

Ostravští zastupitelé ve středu 19. září rozhodli o prodeji pozemků v rozvojové zóně Hrušov společnosti Contera Management. Za území o rozloze 35 hektarů zaplatí 255 milionů korun. Investor se zavázal, že v pěti etapách vybuduje v lokalitě průmyslovou zónu včetně nezbytné technické infrastruktury. O pozemky se původně ucházeli čtyři zájemci.

Zóna v Hrušově nabídne 700 nových pracovních příležitostí

Rozvojová zóna Hrušov. Zdroj: www.mapy.cz

Nejvyšší kupní cenu nakonec nabídla společnost Contera Management, přičemž celkovou částku zaplatí najednou, nikoliv po částech po dokončení jednotlivých etap, jak zněl původní návrh.

Město Ostrava stanovilo v záměru na prodej pozemků v této lokalitě nejnižší nabídkovou cenu na 195,6 milionu korun bez DPH. Zahrnuje přitom veškeré náklady, které byly vynaloženy na přípravu lokality.

„Jsem rád, že se po intenzivních prázdninových jednáních, která byla často velmi časově náročná, obě strany dohodly na znění smlouvy o prodeji pozemků v lokalitě, která byla stižena povodněmi a dlouhodobou devastací. Pozemky jsme začali zcelovat před 12 lety. Podepsáním kontraktu bude završena dlouholetá snaha města o nalezení nového využití pro tuto lokalitu. To, že v ní do pěti let vznikne až 700 nových pracovních míst, považuji za velmi pozitivní ukončení této dlouhé cesty,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Investor se zavázal vytvořit 703 nových pracovních míst v horizontu následujících desíti let, přičemž z tohoto počtu bude 200 pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. První etapa zaujímající cca 15 hektarů bude ze 70 % zastavěna využívanými objekty do konce roku 2023, přičemž celé území bude tímto způsobem zastavěno do konce roku 2025.

Mimo technické infrastruktury investor vybuduje haly pro lehký průmysl určené pro skladování a lehkou výrobu, dále tzv. „Flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí a posledním typem jsou objekty určené pro vědeckotechnologické účely. Část objektů bude zaměřena na podporu malých a středních podniků lokálního charakteru. Předpokládaný objem finančních prostředků, které chce společnost Contera Management investovat do plánované výstavby, odhaduje na 1,6 až 1,9 miliardy korun.

Území hrušovské rozvojové zóny je vymezeno na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín.

Stávající území je dnes zcela zdevastované a prakticky vysídlené. Jedná se o lokalitu, ve které před povodní v roce 1997 převládala funkce bydlení s občanskou vybaveností. Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo k vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby, proto město začalo pracovat na majetkovém zcelení pozemků, které po ukončení procesu nabídlo k realizaci vhodného developerského záměru. Jeho podmínkou bylo vyřešení aktuálně nejzásadnějšího problému území, jímž je eliminace bezodtokového charakteru této oblasti. Tento záměr potvrdil i zpracovaný strategický plán fajnOVA, ve kterém je projekt vytvoření rozvojové zóny začleněn mezi vlajkové projekty u strategického cíle „Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání“ v prioritě „Bohatství v lidech“.