Život a dílo Jana Prokeše můžete zkoumat online, z pohodlí domova

19/5 2023

Archiv města Ostravy u příležitosti 150. výročí narození prvního českého starosty prezentuje na internetových stránkách města Ostravy některé digitalizované zdroje informací o životě a aktivitách Jana Prokeše.  

Život a dílo Jana Prokeše můžete zkoumat online, z pohodlí domova

Jan Prokeš v rodinném kruhu. Autor: MMO

V tomto roce si připomínáme 150. výročí narození Jana Prokeše (1873–1935), nejvýznamnějšího starosty Moravské Ostravy (název Ostrava byl městu udělen v roce 1946) v období 1. Československé republiky, který tuto funkci zastával v letech 1925–1935. Předtím působil jako předseda správní komise města Moravské Ostravy (1918–1924) a poté jako vládní komisař (1924–1925).

Základní údaje o Janu Prokešovi uvádí heslo v elektronické Encyklopedii města Ostravy, přístupné ZDE

V hesle je také, podobně jako například na Wikipedii, možno pomocí linků zjistit další souvislosti, které se k Janu Prokešovi váží, např. osoby, události, stavby (především Nová radnice), literaturu atd.

V Archivu města Ostravy je rovněž uchována písemná pozůstalost Jan Prokeše, která je digitalizována a je si ji možné prohlédnout ZDE.

Fond je bohužel torzovitý. Jedná se pouze o dva kartony archiválií, které nepodávají ucelený obraz o životě a politických aktivitách Jana Prokeše.

Menší množství snímků se nachází rovněž v archivní Sbírce fotografií ZDE a ZDE (portrétní a rodinné fotografie, záběry z pohřbu Jana Prokeše, pamětní deska, pomník na městském hřbitově aj.).

Pro ilustraci prezentujeme projev Jana Prokeše na prvním zasedání řádně zvoleného zastupitelstva města Moravské Ostravy 3. dubna 1925.

 Zájemci o výjimečnou osobnost Jana Prokeše rovněž mohou navštívit výstavu dokumentů, spojených s jeho politickým působením. Ta se koná v Archivu města Ostravy do 30. 6. 2023.