Zemřel archivář a historik Karel Jiřík

28/5 2015

Dne 25. května zemřel v Ostravě ve věku nedožitých 85 let archivář, historik a emeritní ředitel Archivu města Ostravy PhDr. Karel Jiřík. Rodák z Janovic nad Úhlavou patřil mezi významné osobnosti kulturního a společenského života města.  

Zemřel archivář a historik Karel Jiřík

Karel Jiřík.

Karel Jiřík přišel do Ostravy v roce 1961 a přijal nabídku stanout v čele městského archivu. Funkci vykonával do roku 1972 a znovu v letech 1990–1992. Za nedílnou součást své profese vždy pokládal nejen pořádání archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti, ale také jejich vědecké zpracování. V roce 1962 proto inicioval zahájení vydávání sborníku Ostrava, členem jeho redakční rady byl až do roku 2014. V letech 1992–1997 zastával funkci kronikáře města Ostravy.

Uznávaný historik byl redaktorem a spoluautorem prvních vědeckých dějin města Ostravy, vydaných k 700. výročí založení města (1967). V roce 1996 získal Cenu města Ostravy za kolektivní dílo Dějiny Ostravy (1993). V roce 1998 obdržel Cenu Egona Erwina Kische za publikaci Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Až do posledních dnů svého života úzce spolupracoval s Ostravskou univerzitou, pro niž připravoval společně se Stanislavem Knobem publikaci o sociálně demokratickém politikovi Petru Cingrovi.

Čest jeho památce!