Zápisy do mateřských škol a nový portál předškolního vzdělávání

12/4 2021

Květnové zápisy do mateřských škol zjednoduší rodičům tří až pětiletých dětí nový Portál předškolního vzdělávání. Kromě základního přehledu všech mateřských škol na území města a jejich kontaktů obsahuje také termíny zápisů a počet míst, která budou v daném roce v jednotlivých zařízeních k dispozici. Pro 2778 pětiletých dětí s ostravskou adresou je předškolní docházka od září povinná.

Zápisy do mateřských škol a nový portál předškolního vzdělávání

Ilustrační foto. Foto: MMO

„Město je spolu s obvody zřizovatelem 66 mateřských škol, ve kterých se předškolnímu vzdělávání aktuálně věnuje téměř osm tisíc dětí. A noví předškoláci nastoupí nejpozději na podzim. Jejich rodičům chceme výběr té správné školky maximálně ulehčit. Od 12. dubna proto spouštíme nový celoměstský portál, kde jsou zveřejněny všechny potřebné informace včetně zaměření jednotlivých zařízení. Přímo v portále potom mohou rodiče dětí, které přihlásí do 13 školek v centrálním obvodu, předvyplnit žádost o přijetí a následně v něm zjistit, jak byla vyřízena. Letos otestujeme v pilotním provozu zápisy do školek v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a od příštího roku možnost rozšíříme pro všech 66 zařízení na území města. Rodiče chci zároveň ujistit, že kapacity mateřských škol ve městě jsou dostačující a že volná místa jsou k dispozici i v průběhu školního roku," uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat od 2. do 16. května. Konkrétní termín zápisu stanoví ředitel školy. Žádost mohou zákonní zástupci doručit do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním podáním ve škole. Pokud by byla žádost podána jiným způsobem, je nutné ji do pěti dnů potvrdit. K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte a doklad o očkování pro děti mladší pěti let. Informace o termínu i průběhu zápisu budou uvedeny také na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Portál předškolního vzdělávání pilotně pro 13 mateřských škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz umožní od 12. dubna generovat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zákonný zástupce (rodič) si může na portále předvyplnit žádost o přijetí dítěte, následně ji vytisknout nebo si ji uložit na svůj počítač. Jednotný zápis pro tyto školky je 4. května v provozní době mateřské školy. Po zápise je možné v systému sledovat stav řízení na základě přiděleného registračního čísla. Žádost, včetně povinných příloh, je nutno podat v tento den osobně ve zvolené mateřské škole, případně ji ve stanovený termín odeslat poštou nebo elektronicky.

Portál předškolního vzdělávání najdete zde: https://ms.ostrava.cz.

náhled webu