Zápisy dětí do základních a mateřských škol v Ostravě

21/3 2023

 

Významný životní milník má před sebou 3381 dětí s trvalým pobytem na území města Ostravy a 216 ukrajinských dětí, neboť je čeká zápis do první třídy. Při srovnání s loňským rokem jde o mírný nárůst, kdy k zápisu mělo přijít 3 223 dětí. 

Zápisy dětí do základních a mateřských škol v Ostravě

Ilustrační foto. Autor: MMO

Zápis čeká na děti, které dovrší šestý rok nejpozději do 31. srpna 2023. Termín zápisů do základních škol je stanoven zákonem na období od 1. do 30. dubna, konkrétní termín zápisu pak stanoví ředitel školy v rámci zmíněného měsíce dubna. Zákonný zástupce může zapsat své dítě primárně do spádové základní školy nebo má možnost dítě zapsat do nespádové základní školy, pokud tato disponuje volnou kapacitou.

 „Mohu uklidnit všechny rodiče, míst pro prvňáčky máme dost a ředitelé našich škol činí všechny potřebné kroky k tomu, aby i zápis do první třídy byl pro děti nezapomenutelným okamžikem a do své školy se těšily. Pro budoucí žáky prvních tříd připravujeme spolu s Knihovnou města Ostravy dárek v podobě Knížky pro prvňáčka, která bude obsahovat příběhy právě z Ostravy, a noví prvňáčci budou úplně první, kteří publikaci získají,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Statutární město Ostrava má 23 městských obvodů. V 18 městských obvodech, kde jsou zřízeny školy, ředitelé intenzivně připravují co nejlepší podmínky pro hladký průběh zápisů. Městské obvody Martinov, Plesná, Pustkovec, Třebovice a Nová Ves zřizovateli základních škol nejsou, a proto žákům z těchto městských obvodů tvoří školský obvod všechny spádové základní školy na území města (konkrétně 55 základních škol), což vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 1/2022.

Veškeré potřebné informace naleznou zájemci na webových stránkách konkrétních škol, ať už se bude jednat o termíny, organizaci či průběh zápisu i související fakta. Lze doplnit, že žádost mohou zákonní zástupci doručit osobně ve škole, poštou, do datové schránky školy, prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

Na nejmenší děti a jejich zákonné zástupce pak čekají zápisy do škol mateřských. Statutární město s městskými obvody zřizuje 65 mateřských škol (z toho 19 pod základní školou). V Pustkovci, Třebovicích a Nové Vsi mateřské školy zřízeny městským obvodem nejsou. Ve většině městských obvodů je termín zápisů do mateřských škol stanoven v rozmezí 3. a 4 května 2023 (a to i pro ukrajinské děti). Registrace žádostí je ale možná již od 20. dubna 2023 prostřednictvím celoměstského portálu pro mateřské školy, který zájemci naleznou v odkazu https://ms.ostrava.cz/. Katalog mateřských škol obsahuje přehled všech mateřských škol, zřizovaných městskými obvody, kontakty na jednotlivé školy, informace o zaměření škol i konkrétní hodiny zápisů či veškeré související skutečnosti.

Pouze jeden den budou moci zapsat zákonní zástupci děti do mateřských škol některých městských obvodů, výjimky představují Hošťálkovice a Lhotka, tam zápis proběhne 3. května 2023. V Martinově a Vítkovicích je pak zápis do mateřských škol připraven 4. května 2023 a v Proskovicích 11. května 2023. Zvláštní zápisy pro ukrajinské děti jsou plánovány v Martinově 5. června 2023 a v Moravské Ostravě a Přívozu pak 12. června 2023.