Žákovské parlamenty dostanou peníze na své projekty

13/12 2022

Na základě spolupráce statutárního města Ostravy, Parlamentu dětí a mládeže Ostrava (PDMMO) a Střediska volného času Korunka vznikl projekt „Bo nám to není jedno“. Jeho cílem je rozvoj žákovských parlamentů jednotlivých ostravských základních škol, zřizovaných městskými obvody.

Žákovské parlamenty dostanou peníze na své projekty

Členové komise při hodnocení zaslaných projektů. Foto: MMO

Žákovským samosprávám byla nabídnuta účast na semináři, zaměřeném na využívání takzvaného participativního rozpočtu. Jde o model, kdy samotní žáci navrhnou projekt, potřebný pro jejich školu, připraví plán jeho realizace a pak se obrátí na město se žádostí o financování.

Nápad se setkal se značným ohlasem, kdy celkem 19 žákovských parlamentů po seznámení s problematikou připravilo své projekty a požádalo magistrát o dotaci. Komise složená ze zástupců magistrátního odboru školství, SVČ Korunka (koordinátor PDMMO) a PDMMO schválila 9 předložených projektů, mezi které statutární město Ostrava rozdělí 100 tisíc korun.

Náplň jednotlivých projektů je velmi různorodá a odráží široké spektrum aktivit, jak se můžeme přesvědčit z níže uvedeného seznamu:

Projekt „Buď oukej na netu“ (ZŠ A. Hrdličky) – samotní žáci řeší v rámci svého projektu důležité téma kyberšikany. Žáci vyšších ročníku připravují program pro žáky nižších tříd, projekt má velký vzdělávací potenciál, který je reálný.

Projekt „Den PRVNÍ POMOCI“ (ZŠ Ostrčilova) – projekt zaměřený na osvětu týkající se první pomoci – vysoká intenzita zapojení žáků, kdy žáci školního parlamentu zajišťují organizačně celou akci a směřují ji i k mladším spolužákům.

Projekt „Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš…“ (ZŠ I. Sekaniny) – projekt navazuje na dřívější tradici školy s cílem rozvíjet kulturní a měkké kompetence členů Žákovské rady (komunikace, umění řešit problémy, plánování a organizace akce nebo také zlepšování prezenčních dovedností), vzdělat žáky školy v oblasti etikety a podpořit talentované žáky. Projekt má velký potenciál ke zlepšení klimatu školy a stmelení kolektivů.

Projekt „Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ (ZŠ Provaznická) – žáci žákovského parlamentu samostatně připraví program pro celou školu. Projekt má velký dosah, je srozumitelně popsán a má pro žáky, především v roli organizátorů, velký vzdělávací potenciál.

Projekt „Školní legál“ (ZŠ Karla Pokorného) – netradiční, kreativní a technicky zaměřený projekt. Žáci vybudují vlastní prvek (zeď), který budou moci využívat pro legální graffiti.

Projekt „Školní žwásty – časopis žáků pro žáky“ (ZŠ Waldorfská) – projekt reaguje na potřeby žáků a přispěje k lepšímu klimatu školy, informování o dění ve škole a doplní vhodně „vnitřní život“ školy. Žáci podílející se na tvorbě časopisu si budou zlepšovat své komunikační, digitální i organizační kompetence.

Projekt „Vymalování tříd 2. stupně“ (ZŠ Chrustova) – projekt je zaměřen na výmalbu tříd s cílem zpříjemnit a zkulturnit prostory a přispět tak k lepšímu pocitu v trávení času ve škole. Žáci se podílí v přípravných fázích, kde jsou zapojeni ve velké míře, chtějí navázat spolupráci s OU, případně jinou organizací, která se bude umělecky podílet na vymalování tříd.

Projekt „S Komenským spolu a fajně“ (ZŠ Komenského) – projekt zaujal cílem propojit školu s komunitou obyvatel v sousedství školy a rovněž zaměřením na mezigenerační propojení. Prostřednictvím sbírky na této akci bude podpořena i Nadace na pomoc zvířatům sídlící v Ostravě – Porubě.

Projekt „Den Země na Horymírce“ (ZŠ Horymírova) – projekt reflektuje aktuální společenské potřeby a interpretuje významné téma. Cílem je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti ochrany životního prostředí a motivovat žáky k většímu zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí.