Začala konference City Changers

6/12 2017

V Ostravě v multifunkční aule Gong začala 6. prosince dvoudenní mezinárodní konference City Changers, která se zabývá pozitivními změnami městského prostředí. Konference se snaží oslovit všechny, kteří jsou schopni a ochotni měnit naše města a čelit globálním i místním výzvám, jako jsou změny klimatu, zvyšování energetické náročnosti, růstu civilizačních onemocnění a počtu závislostí nebo nedostatku prostoru.

Začala konference City Changers

Primátor Tomáš Macura během svého vystoupení na konferenci City Changers. Foto: Jiří Zerzoň

S příchodem zimního období se v Ostravě i dalších velkých městech zvyšuje množství smogu v ovzduší. Město Ostrava proto organizuje setkání odborníků, kteří mohou pomoci nejen moravskoslezské metropoli. Výsledek dvoudenní mezinárodní konference City Changers by měl být základem pro vytvoření národní platformy pro městskou mobilitu. Pořadateli konference jsou Svaz měst a obcí České republiky, město Ostrava, Centrum dopravního výzkumu a Asociace cyklistů.

Samotný program konference je inspirován soutěží Evropské komise Evropské zelené město 2020, která je určena městům a oceňuje jejich přínos v oblasti pozitivních změn v městském prostředí. Za pozornost stojí, že o tuto cenu bude usilovat i Ostrava. Pokud bude úspěšná a podaří se jí získat titul Evropské zelené město, zařadí se vedle takových měst, jako je Stockholm, Hamburk, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kodaň, Bristol, Lublaň, Essen či nizozemské město Nijmegen, která titul obdržela v minulosti.

Jednou z velkých inspirací je Dánsko, které již dlouho patří mezi nejšťastnější země světa. Na konferenci se poprvé představí výstava zaměřená na spokojenost dánských obyvatel s životem ve své zemi. Tato putovní výstava startuje právě v Ostravě.  

„Z dlouhodobého hlediska se věnujeme kvalitě ovzduší a zdrojům ve městě, které ovlivňují jeho stav. Absolutní a relativní dopad průmyslu jako tradičního zdroje emisí v Ostravsku se v průběhu času výrazně snižuje a je již srovnatelný s dopravním znečištěním nebo malými místními zdroji. Skutečný poměr dopravy k znečištění ovzduší v našem městě se odhaduje na 20 až 80 procent v závislosti na poloze a ročním období. Je důležité si uvědomit, že kvalita prostředí může být ovlivněna praktickým každodenním chováním každého z nás. To je důvod, proč bychom rádi vyzvali veřejnost, aby nebyla spokojena se současnou situací a snažila se o její zlepšení spolu s námi," uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.