Vzniká řídící skupina k projektu nové městské čtvrti „Pod Žofinkou“

2/4 2024

V létě loňského roku informovalo statutární město Ostrava o záměru proměnit brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi v moderní a přívětivou čtvrt pro zhruba 12 000 lidí (z toho 7600 stálých rezidentů). Ta by zároveň komfortně propojila městské centrum s vyhledávaným industriálním areálem Dolní oblasti Vítkovic.

Vzniká řídící skupina k projektu nové městské čtvrti „Pod Žofinkou“

Jednání k projektu se účastnila náměstkyně primátora Hana Tichánková. Foto: MMO

Věci se daly do pohybu a na ostravské radnici se nedávno sešli zástupci společnosti Pod Žofinkou a zástupci města za účelem naplánování přípravy urbanisticko – architektonické soutěže. Lze říci, že soutěž bude svým způsobem unikátní, očekává se nalezení řešení a propojení s širším územím vlastně nové čtvrti v centru Ostravy.

Jednání proběhlo v duchu stávající spolupráce na rozvoji území Karoliny a po bývalé huti Žofinka podél břehu Ostravice poblíž centra města. Spolupráce bude pokračovat tzv. řídící skupinou, kde zástupce/zástupci vedení města, společnosti Pod Žofinkou Holding a.s. a firmy ONplan lab, s.r.o. budou mít dohled nad průběhem chystané soutěže. V rámci přípravy soutěže skupina mimo jiné rozhodne o zapojení samospráv, jmenuje členy širší pracovní skupiny projektu a bude schvalovat její výstupy.

Další vývoj nastiňuje náměstkyně primátora Hana Tichánková, která v řídící komisi zastupuje statutární město Ostrava: „Začátkem června dojde k vyhlášení soutěžního workshopu, kdy zájemce vyzveme k podání žádosti o účast. Z nich bude vybráno 5 až 7 soutěžních týmů, které v říjnu seznámíme se všemi podrobnostmi o řešeném území. V prosinci týmy přijdou se svými koncepty a napřesrok na jaře vybereme vítězný návrh.“

Do celého projektu bude v určité fázi zapojena rovněž širší veřejnost. Ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) bude uspořádán cyklus veřejně přístupných debat, dojde taktéž na on-line dotazování, které poslouží ke zhodnocení potřeb obyvatel a návštěvníků daného území. Hlavní body zadání soutěže pak budou veřejnosti představeny k vyjádření.

Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi se rozprostírá na ploše o výměře 18,78 hektaru a náleží mezi městské rozvojové zóny, zařazené do strategického plánu fajnOVA.