Výstavba moderní tramvajově trati v Pavlovově ulici začíná

12/3 2021

Vysoký komfort cestujícím přinese výstavba nové tramvajové trati a zastávek v Pavlovově ulici v Zábřehu. Řidiči musí počítat s dopravní uzavírkou od 13. března a cestující budou v místě cestovat náhradními autobusy od 12. dubna. Práce potrvají do června.

 

Výstavba moderní tramvajově trati v Pavlovově ulici začíná

Tramvajová trať a zastávka v Pavlovově ulici projdou modernizací. Foto: René Stejskal

Snížení hluku z tramvajového provozu, bezbariérové přístupy na nástupiště se zábradlím, bezbariérové nástupy do tramvajových souprav a  v neposlední řadě instalace kamerového systému. Právě takový komfort a zvýšené bezpečí získají cestující díky modernizaci tramvajové trati v Pavlovové ulici v městské části Ostrava-Jih.

Dopravní podnik Ostrava v Pavlovově ulici mezi křižovatkou s Rodimcevovou ulicí a zastávkou Kpt. Vajdy zajistí změně tramvajové tratě z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy. Nová konstrukce sníží hluk a vibrace od projíždějících tramvají. Tento systém je navíc i výhodný ekonomicky. Má delší životnost a nevyžaduje tak častou údržbu.

Rekonstrukcí projdou také nástupiště tramvajové zastávky Rodimcevova, která přinese kombinaci hned několika prvků bezpečnosti: bezbariérové přístupy, zábradlí a kamerový systém. Pohyb občanů při nastupování a vystupování tak bude na mnohem vyšší úrovni bezpečnosti. Komfort se zvýší také osazením přístřešků pro cestující a instalací nového vybavení – laviček, odpadkových košů apod.

Stavební práce budou spojeny s dočasným omezením MHD i individuální automobilové dopravy. „Z důvodu co nejmenšího negativního dopadu na Ostravany žijící v této oblasti jsme usilovali o časovou koordinaci tří samostatných stavebních akcí různých investorů. To se nám také podařilo. Cestující i lidé žijící v okolí se tak v rámci jedné uzavírky dočkají provedení hned několika rekonstrukcí najednou. Nově v místě získají nejen modernizovanou tramvajovou trať, ale třeba i novou navazující cyklotrasu nebo nově vybavenou křižovatku. Věříme, že i přes nepohodlí, které podobné akce doprovázejí, Ostravané tuto stavbu plnou moderních technologií ocení," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Termín silniční uzavírky je plánován od 13. března do 10. června 2021. Navazovat bude výluka tramvajového provozu od 12. dubna 2021 do 10. června 2021. Pro cestující bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu povedou po ulicích Rudná a Čujkovova. Obslužnost ulic na jih od ulice Pavlovova bude z ulice Čujkovova po ulicích Kpt. Vajdy a Rodimcevova.

Kompletní modernizace této tramvajové trati včetně přidružených oprav vyjde na zhruba 105 milionů korun a je financována z Operačního programu doprava EU a z vlastních zdrojů Dopravního podniku Ostrava.  

Projekt spadá do dlouhodobého plánu modernizace tramvajových tratí na území města Ostravy, například tratí v ulicích Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších, které mají být realizovány do roku 2022 a jsou podporovány z Operačního programu doprava EU.