Výstava architektonických soutěží

24/8 2017

Výstavu návrhů z architektonických soutěží na revitalizaci veřejných prostorů Umělecké ulice a náměstí Msgre Šrámka si zájemci mohou prohlédnout až do 15. září, a to ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta ve 4. podlaží Nové radnice v Ostravě. 

Výstava architektonických soutěží

Vizualizace okolí katedrály z vítězného návrhu.

Na výstavě jsou představeny dvě architektonické soutěže uspořádané městem Ostrava. „Chceme zlepšit kvalitu staveb a veřejného prostoru a zaměřujeme se na historické centrum města,“ řekl na vernisáži primátor Tomáš Macura.

Anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru Umělecké ulice byla vyhlášena 14. prosince 2016, porota soutěž vyhodnotila 27. února. Soutěžící odevzdali 23 návrhů, v nichž řešili Uměleckou ulici, která tvoří předprostor Domu umění a zároveň slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra.  Jednalo se o ideovou soutěž, která měla najít optimální využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověřila širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlednila přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

Právě kolem úpravy prostoru v Jurečkově ulici se následně strhla debata. Obyvatelé okolních domů se obávali, že nebudou mít kde parkovat, protože návrh architektů snižuje počet parkovacích míst. „V okolních domech bydlí stovky rodin, které potřebují někde parkovat. Proto je úprava tohoto prostoru podmíněna investicí kraje do přístavby galerie Bílého stínu a s tím související výstavbou parkovacího domu. Za město jsme kraji navrhli rozšíření parkovacího domu o dvě patra, aby se zvýšila jeho kapacita. Tato dvě patra navíc uhradíme,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Až bude v roce 2019 postaven parkovací dům, začne město provádět úpravy Umělecké ulice a prostoru před Domem umění.  

Druhou architektonickou soutěž vyhlásilo město 19. dubna 2017. Účastníci v ní navrhovali architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující Zámeckou ulici. Soutěž zároveň ověřovala možnost zklidnění automobilové dopravy v ulici Čs. legií. I v tomto případě se jednalo o ideovou soutěž, kterou účastníci obeslali 20 návrhy. Porota soutěž vyhodnotila 8. června 2017. 

Veřejnost se může se soutěžními návrhy obou architektonických soutěží seznámit až do 15. září ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta. Výstava je otevřena vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 15, ve čtvrtek od 8 do 16 a v pátek od 8 do 13 hodin.