Výběrové řízení na člena představenstva Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava

7/3 2024

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, a. s. Slezská Ostrava. Uchazeči mohou zasílat požadované podklady k výběrovému řízení do 12 hodin dne 21. 3. 2024.

Výběrové řízení na člena představenstva Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava

Ilustrační foto. Autor: MMO

Představenstvo, které představuje výkonný orgán společnosti je pouze jednočlenné a člen představenstva tedy zároveň působí jako jeho předseda. Jeho funkční období trvá 4 roky. Doposud tento post zastává Ing. Jiřina Gáliková, které dne 1. 4. 2024, v souladu se stanovami, její funkční období končí.

Výběrového řízení se mohou účastnit zájemci s ukončeným vysokoškolským vzděláním magisterského typu a nejméně tříletou praxí v řídící manažerské pozici. Pro výkon zaměstnání je požadována taktéž schopnost týmové práce, komunikační a prezentační dovednost, znalost angličtiny na komunikativní úrovni, organizační dovednosti nebo aktivní přístup k řešení pracovních úkolů. S nabízenou pozicí jsou spojeny také požadavky na morální bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost, adaptabilitu a flexibilitu. Uchazeč musí splňovat podmínky pro výkon funkce člena představenstva stanovené příslušnými právními předpisy. Členům hodnotící komise uchazeč navíc předloží svou vizi koncepce řízení společnosti. Výhodou je zkušenost s implementací transformačních změn a nových business modelů podniků.

Písemné přihlášky v obálce označené heslem „Výběrové řízení na člena představenstva společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava“ zasílejte do dne 21. 3. 2024 do 12 hodin. Součástí přihlášky musí být vize koncepce řízení společnosti, strukturovaný životopis, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů.

Bližší informace o výběrovém řízení na tel č. 599 442 043, Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí legislativního a právního odboru, Magistrát města Ostravy; e-mail: renata.kolkova@ostrava.cz.


 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf.)