Vstup do Městské nemocnice Ostrava je omezen

16/3 2020

V neděli 15. března Městská nemocnice Ostrava (MNO) zredukovala počet vstupů do areálu nemocnice. Pěší se do areálu dostanou pouze hlavní branou z centrálního parkoviště. Vozidlům bude umožněn vjezd pouze z ulice Hornopolní. Příchozím změří zaměstnanci nemocnice teplotu a budou se tázat návštěvníků na důvod vstupu.

Vstup do Městské nemocnice Ostrava je omezen

Infografika MNOF.

Pacienti, kterým bude naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, budou odesláni za epidemiologem.

V pondělí ráno zasedne krizový štáb MNO, který rozhodne o dalších opatřeních, např. omezení činností na oddělení všeobecného praktického lékařství nebo v administrativě.

„Oslovíme mediky kvůli případné spolupráci, mohli by pomoct jako sanitáři na odběrovém místě, které připravujeme, nebo při vstupu do areálu, případně v záchytových ambulancích," uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Primáři klíčových zdravotnických oddělení byli vyzváni, aby navrhli reorganizaci personálního obsazení svých oddělení tak, aby bylo zamezeno přenosu infekce mezi zdravotnickým personálem.

Od úterý 17. března dojde k omezení plánovaných operačních a diagnostických zákroků, které snesou odklad a neohrozí zdraví pacientů. Prováděna bude jen takzvaná akutní operativa nebo ta, která nesnese odklad např. onkologické operace. Současně budou v ambulancích ošetřováni jen pacienti v akutních stavech nebo s doporučením praktického lékaře. Doprovod pacientů je povolen pouze v případě dětí nebo pacientů s omezeným pohybem.

"Vyzýváme všechny, kteří plánují návštěvu lékaře v ambulancích, aby zvážili, jestli je jejich příchod do nemocnice opravdu nutný a svou případnou návštěvu v těchto dnech odložili," doplnil ředitel MNO Petr Uhlig.

Na www.mnof.cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace. Vedení nemocnice pacienty požádalo o maximální součinnost a pochopení i dodržování veškerých doporučení Krajské hygienické stanice a zdravotníků.