Více jak milion pro ostravské neziskové organizace, program na jejich podporu skončil

21/4 2021

Jednorázovou finanční pomoc určenou pro ostravské neziskové organizace, postižené opatřeními proti šíření epidemie nemoci covid-19, získalo od začátku března do 20. dubna celkem 51 spolků.  Prostředky ve výši 20 tisíc korun putovaly na účty žadatelů vždy ihned po schválení radou města.

Více jak milion pro ostravské neziskové organizace, program na jejich podporu skončil

Ilustrační foto: MMO

Posledních pět žádostí radní odsouhlasili na své úterní schůzi. Město je přijímalo do 15. dubna.

„Rada města schválila rychlou pomoc pro 51 neziskovek v celkové hodnotě 1,02 milionu korun, žádostmi se zabývala sedmkrát po sobě. Naší snahou bylo a je podržet tyto organizace v těžké době, aby byly připraveny poskytovat občanům města své cenné a mnohdy nenahraditelné služby ihned, jakmile to bude opět možné," uvedla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Finanční pomoc byla stejně jako loni na jaře určena organizacím z oblastí kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit a rodinné politiky, jejichž existenci ohrozila opatření k omezení šíření koronaviru. Od vyhlášení programu letos 2. března obdrželo město do 15. dubna 83 žádostí, z toho 51 jich bylo schváleno, jednu stornoval žadatel. Celkem 31 žádostí bylo zamítnuto kvůli nesplnění podmínek výzvy. Nejčastěji šlo o organizace, které dostávají i v současnosti dotace na zajištění své celoroční činnosti, jimž podpora nebyla určena.

Žádosti podaly spolky napříč zaměřením, zejména pak organizace z oblasti sportu, kultury, školství a volnočasových aktivit. Finanční pomoc mohly využít hlavně na krytí fixních nákladů, které musí hradit i v případě přerušení své činnosti z důvodu nařízení vládních opatření, ale také na úhradu nákladů, souvisejících například s pořádáním on-line workshopů k tématu podnikání, on-line kurzů zdravotního cvičení pro ženy samoživitelky nebo live streamů, přednášek a koncertů. Žádosti se podávaly elektronicky i poštou prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Podporu neziskovým organizacím související s opatřeními proti šíření nemoci covid-19 město poskytlo i loni na jaře. Pětapadesáti organizacím tehdy vyplatilo 1,1 milionu korun.

O rychlou finanční pomoc města mohli letos stejně jako vloni žádat také ostravští podnikatelé. Částku ve výši 20 tisíc korun na své účty obdrželo do jednoho týdne od schválení dohromady 1857 žadatelů. Město jim v období od února do dubna vyplatilo více než 37 milionů korun. Vloni Ostrava podnikatelům na účty zaslala bezmála 80 milionů korun, když mohli žádat o příspěvky ve výši 20 a 100 tisíc korun.