Vernisáž zahájila výstavu ke stoletému výročí Archivu města Ostravy

10/10 2023

Ve foyer Nové radnice se za přítomnosti ostravského primátora Jana Dohnala a ředitelky městského archivu Hany Šústkové konala vernisáž fotografické a informační výstavy s názvem 100 let Archivu města Ostravy. Jubilejní stovku ostravský  archiv oslavil přesně 1. 9. 2023

Vernisáž zahájila výstavu ke stoletému výročí Archivu města Ostravy

Vernisáž výstavy o historii ostravského archivu se setkala s odezvou veřejnosti. Foto: MMO

Primátor Jan Dohnal i ředitelka archivu Hana Šústková zahájili vernisáž krátkými projevy, v nichž shrnuli a připomenuli význam této instituce nejen pro naše město.  Spolu se shromážděnými návštěvníky pak zhlédli pěvecké a hudební vystoupení členů souboru Ostravská bandaska, sestávajícího ze studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.  Závěrem pak oba řečníci popřáli archivu mnoho zdaru a úspěšné práce do dalších 100 let.

Archiv města Ostravy vznikl roku 1923. Prvním městským archivářem se stal profesor Alois Adamus, který na tomto místě setrval až do roku 1935. 

Prvotním úkolem archivu bylo shromáždit historické dokumenty vztahující se k městu a jeho okolí, tyto archivními prostředky popsat a uložit do depozitáře, aby vzácné písemné památky zůstaly zachovány i pro budoucí generace. Tato činnost probíhá dodnes, neboť v archivu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dokumenty trvalé historické či právní povahy, pomocí kterých je možno rekonstruovat dějinný vývoj obce, obyvatel a osobností, stejně jako se domoci právních nároků v soudních či úředních řízeních. Další funkcí archivu je působení na poli vzdělávání.  Archiv pořádá pro základní, střední a vysoké školy exkurze, pro širokou veřejnost přednášky o historii města a regionu, vydává pravidelně od roku 1963 sborník Ostrava i celou řadu příležitostných publikací.

Letošní významné výročí si připomínáme v průběhu celého roku. Exkurze pro školy byly ve znamení 100. výročí vzniku, stejně jako letošní Mezinárodní den archivů. Pro odbornou veřejnost se v září uskutečnil workshop věnovaný současným i budoucím tématům archivnictví. Letošní číslo sborníku Ostrava je věnováno archivnictví v Ostravě. Výstava připomínající dějiny Archivu města Ostravy je pak pomyslným vyvrcholením těchto oslav. Návštěvníci si ji budou moci ve foyer Nové radnice prohlédnout až do konce října.