Vernisáž výstavy „Sto let Archivu města Ostravy“

9/10 2023

Dne 1. září 2023 uplynulo přesně sto let od založení Archivu města Ostravy. Tehdy byl prvním městským archivářem jmenován středoškolský profesor Alois Adamus, který na tomto místě setrval až do roku 1935. 

Vernisáž výstavy „Sto let Archivu města Ostravy“

Budova historické přívozské radnice, dnes sídlo Archivu města Ostravy. Foto: AMO

Během uplynulých sta let se na postu ředitele vystřídala řada ředitelů a samotný archiv se mnohokrát stěhoval než v roce 1960 natrvalo zakotvil v budově bývalé přívozské radnice na Špálově ulici 19, kde našel důstojné sídlo.

Prvotním úkolem archivu bylo shromáždit historické dokumenty vztahující se k městu a jeho okolí, tyto archivními prostředky popsat a uložit do depozitáře, aby vzácné písemné památky zůstaly zachovány i pro budoucí generace. Tato činnost probíhá dodnes, neboť v archivu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dokumenty trvalé historické či právní povahy, pomocí kterých je možno rekonstruovat dějinný vývoj obce, obyvatel a osobností, stejně jako se domoci právních nároků v soudních či úředních řízeních. Další funkcí archivu je působení na poli vzdělávání.  Archiv pořádá pro základní, střední a vysoké školy exkurze, pro širokou veřejnost přednášky o historii města a regionu, vydává pravidelně od roku 1963 sborník Ostrava i celou řadu příležitostných publikací.

Letošní významné výročí si připomínáme v průběhu celého roku. Exkurze pro školy byly ve znamení 100. výročí vzniku, stejně jako letošní Mezinárodní den archivů. Pro odbornou veřejnost se v září uskutečnil workshop věnovaný současným i budoucím tématům archivnictví. Letošní číslo sborníku Ostrava je věnováno archivnictví v Ostravě. Výstava připomínající dějiny Archivu města Ostravy je pak pomyslným vyvrcholením těchto oslav. Nyní si vás dovolujeme pozvat na vernisáž, která se koná v úterý 10. října 2023, 15.00 hodin ve foyer Nové radnice. Další informace k významnému jubileu archivu lze nalézt ve videu https://www.youtube.com/watch?v=7Eq0LvDGde0.