V Přívoze může vyrůst „Palác Sitte“

17/2 2022

Město obdrželo nabídku investora a zahajuje jednání o smlouvě k možnému prodeji pozemků za účelem zástavby. Proluku v Ostravě-Přívoze, mezi ulicemi Macharova a Nádražní, která je dosud částečně využívaná jako parkoviště, tak možná čekají zásadní změny

V Přívoze může vyrůst „Palác Sitte“

Předpokládaná podoba Paláce Sitte. Vizualizace: Bogle Architects

Ostrava vyhodnotila předložený záměr investora k výstavě „Paláce Sitte“ dle architektonického návrhu renomovaného studia Bogle Architects. Pozemky jsou situovány v městské památkové zóně na hranici městských části Přívozu a Moravské Ostravy, v blízkosti náměstí Svatopluka Čecha.

„Pozemek se nachází v perspektivní lukrativní lokalitě, na jejímž vzhledu se významně podílel slavný vídeňský architekt Camillo Sitte, tedy v místě historicky a architektonicky velmi významném.  Zároveň se však jedná o čtvrť, která se na určitou dobu dostala z více důvodů na okraj zájmu. Přesto má skryté poklady a vysoký potenciál, který se v posledních letech odkrývá i postupnou obnovou více historických objektů.  Záměr kvalitní nové stavby v proluce znamená další příležitost jejího rozvoje, nové funkce i obyvatele. Nyní vstupujeme do jednání se společností o smluvních podmínkách. Předpokládám, že výsledek předložíme zastupitelstvu v dubnu nebo květnu tohoto roku,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.

Rada města na svém druhém únorovém zasedání posoudila výsledek vyhlášeného záměru prodeje pozemků proluky, načež rozhodla o zahájení jednání k prodeji nemovitostí se společností NIRA s. r. o. Tato společnost je vlastníkem sousedního pozemku a jejím cílem je pozemky scelit a proluku jako celek zastavět. V minulosti již byla na pozemku stavba navržena, nicméně k její realizaci nikdy nedošlo. Zájemce nyní nabídl za pozemky 1305 m2 kupní cenu 2 760 000 korun, bez DPH, což je mírně nad znaleckým posudkem. Zástupci města budou nyní jednat o samotné realizaci předloženého záměru investora, definovat konkrétní podmínky i termíny investorem předloženého projektu. Pokud se město s investorem dohodnou na jednotlivostech smlouvy, o prodeji pozemků rozhodne následně zastupitelstvo.

Záměrem investora je dle předložené nabídky vybudovat kvalitní vícepodlažní stavbu v centrální části města. Zájemce plánuje vybudování polyfunkční budovy, která rozšíří nabídku bydlení, komerčních i kancelářských prostor. Navržený objekt působí harmonicky, svým měřítkem i vhodnými proporcemi citlivě navazuje na sousední objekty. Správně pracuje se svou polohou na významném nároží v území městské památkové zóny, definující klíčový vstup do lokality z historického jádra města. Jedná se o stabilizované území s vysokou urbanistickou kvalitou. Proto svou významnou roli sehrál i architektonický návrh stavby z pera známého studia Bogle Architect, zaručující nejen kvalitní architekturu, ale nepomíjející ani kontext místa samotného či prvky modrozelené infrastruktury.

„Uvědomujeme si historický, a především urbanistický význam a strategickou pozici proluky mezi ulicemi Macharova a Nádražní. Pro realizaci projektu Paláce Sitte jsme se proto spojili se špičkovými architekty s mnohaletými zkušenostmi rekultivace podobných městských prostor po celém světě. Jsme přesvědčení, že si Ostrava zaslouží kvalitní architekturu - naším cílem je s plným vědomím historického významu rozhraní městských částí Přívozu a Moravské Ostravy vybudovat stavbu, která bude reprezentativním vstupem do lokality z historického centra Ostravy,“ dodává Miroslav Obernauer, spoluzakladatel a jednatel společnosti NIRA.

Dům je navržen se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími a s uskočeným podlažím. V přízemí se nachází komerční plochy (kavárna, bistro, potraviny, obchody, vstupy, prostory pro rezidenční část se zázemím (místa pro kola, kočárky). Podél ulice Nádražní jsou plánovány v budově kancelářské plochy, bytová část je navržena k ulici Malcharové. Prostory kancelářská a bytová jsou v návrhu zcela odděleny. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže, sklady, technické místnosti. Navržená fasáda na ul. Nádražní je vertikálně členěna na několik menších. Naopak fasáda domu v ulici Macharova je plánována s konzervativním cihelným obkladem. Celý dům je navržen jako bezbariérový.

Architektonické studio Bogle Architects působí v Praze od roku 2007, studia má také v Londýně a Hongkongu. Společnost realizovala řadu úspěšných projektů po světě, včetně inovativních školních konceptů či rezidenčních projektů. Bogle Architects navrhlo řešení také pro lokalitu „Rezidence Stodolní,“ více v https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/soukromy-investor-projevil-zajem-o-201erezidenci-stodolni.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo záměr prodat zmíněné nemovitosti na říjnovém zasedání loňského roku. Nabídky mohli zájemci předkládal do 14. ledna 2022. Město v dané lhůtě obdrželo jednu nabídku společnosti NIRA s. r. o., která byla vyhodnocena jako splňující veškeré předepsané podmínky.