V Ostravě učíme kreativně

21/11 2023

Zbrusu nový projekt s názvem „Probuď v sobě kreativce“ byl zahájen na počátku listopadu v Ostravě. Cílem projektu je podpora kreativního učení dětí, metodická podpora pedagogů, rozvoj kompetencí lektorů kulturního a kreativního sektoru, koordinace kreativního učení v rámci města a poskytování návodů a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti kreativity.

V Ostravě učíme kreativně

Kreativní přístup probouzí v dětech radost. Foto: Jiří Zerzoň

Do projektu se ve školním roce 2023/2024 zapojí šest základních a čtyři mateřské školy z Ostravy, absolvuje jej 50 pedagogů a 450 dětí.

„Projekt nabízí několik tematických workshopů a jedinečný způsob zapojení umělců do vyučovacího procesu. Lektoři a pedagogové budou mít možnost prohloubit své dosavadní znalosti a zkušenosti v oblasti kreativního vzdělávání, rozšíří své vyučovací metody o nové techniky a obohatí výuku ve školách. Proškolení pedagogové se tak stanou nositeli kreativního učení, které ve školách mohou šířit dál," vysvětlila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

„Probuď v sobě kreativce“ zahrne osm workshopů pro pedagogy mateřských a základních škol, 104 ukázkových lekcí ve třídách a 80 vyučovacích hodin s umělkyněmi. Na projektu se podílí další subjekty, THeatr ludem, Moravskoslezská vědecká knihovna a PLATO Ostrava. Projekt je uskutečňován za finanční podpory Evropské unie, částkou ve výši 770 000 korun jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Lektoři spolku THeatr ludem v průběhu workshopů naučí pedagogy, jak uplatňovat metody dramatické výchovy v různých předmětech, jako je vlastivěda, dějepis, český jazyk a literatura, přírodopis a dalších. Metodické lekce v součinnosti Moravskoslezské vědecké knihovny nabídnou návody a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti výtvarného umění, které lze provádět s pomocí tabletů a výukových robotů. Lekce obsáhnou i rozvoj mediální gramotnosti, kritického a kreativního myšlení dětí. K pedagogům druhého stupně základních škol cílí výuka umělkyň, projekt povede ke zvýšení motivace žáků k učení, rozvoji tvořivosti, komunikačních dovedností, týmové spolupráci a rozvoji interdisciplinární umělecké práce. Tato část se uskuteční ve spolupráci s PLATO Ostrava.

První workshop projektu odstartoval 3. listopadu 2023. Lektoři spolku THeatr ludem představili pedagogům Mateřské školy Klubíčko z Ostravy-Hrabové a Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A metody dramatické výchovy i praktické dovednosti, které mohou následně využít k podpoře psychosociálního rozvoje dětí. Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A Iva Chadzipanajotidisová uvedla: „Největší hodnota workshopu byla v profesionalitě, lidském nasazení a zapálení pro věc obou lektorek, které dokázaly strhnout k rovněž stejnému nasazení v realizovaných aktivitách všechny účastnice věkové kategorie 30–60 let a žádné nevadilo, že je pátek odpoledne a má po pracovní době."