V Ostravě se předávaly ceny za nejlepší projekty v oblasti prevence kriminality

31/8 2021

Soutěž o „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni” každoročně pořádá odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Oceňuje tak práci policistů, místních samospráv a neziskových organizací, a podporuje výměnu dobré praxe. Letos byla tato cena poprvé udílená také v Ostravě. V úterý 31. srpna ji v prostorách Nové radnice předával náměstek primátora Zbyněk Pražák. 

V Ostravě se předávaly ceny za nejlepší projekty v oblasti prevence kriminality

Předávání cen za Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Foto: Eva Molnárová

Cílem soutěže je ukázat, že v Ostravě vznikají inovativní projekty z oblasti prevence kriminality, které zvyšují bezpečnost občanů, a ocenit jejich realizátory za úspěšnou preventivní práci v terénu v náročném období pandemie covid-19. Všechny oceněné projekty mají několik společných jmenovatelů. Charakterizuje je mezioborová spolupráce, komplexní přístup a udržitelnost.

Konkurence mezi nominovanými projekty byla natolik vysoká, že bylo obtížné vybrat pouze jeden. Proto byly vedle oceněného vyhlášeny ještě další, které získaly čestné uznání. Tři ze čtyř oceněných projektů míří na naši nejmladší generaci. Čtvrtý pomáhá vytvářet pozitivní budoucnost lidem, kteří se vyrovnávají se svou minulostí.

„Jsme si plně vědomi toho, že kvalitní prevence je nejefektivnější nástroj k ovlivňování rozsahu kriminality, a to zejména u dětí a mladých lidí. Proto také již mnoho let Ostrava finančně podporuje velké množství přínosných projektů, jejichž autory jsou naše městské obvody či   různé organizace. Mnohé z nich svojí kvalitou pravidelně vzbuzují zaslouženou pozornost i v rámci vypisovaných krajských a celonárodních soutěží. Proto jsme se nyní rozhodli založit také tradici každoročního oceňování nejlepších projektů prevence kriminality ze strany města Ostravy. Letos na aktuální téma „Prevence kriminality v době pandemie“. Je pro mne ctí, že dnes poprvé nastala příležitost, abych předáním ceny mohl vyznamenat čtyři nejlepší projekty, z nichž tři míří právě na pomoc nejmladší generaci,“ uvádí Zbyněk Pražák.

První místo v soutěži Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie získalo Centrum sociálních služeb Ostrava za projekt Nechme dětem dětství. Projekt primárně zabezpečuje potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím. Program byl poprvé uveden roce 2020 v době podzimní vlny pandemie.

 

Náměstek primátora Zbyněk Pražák, vedoucí oddělení sociálních služeb Olga Pelechová a Jiří Drastík, ředitel Centra sociálních služeb Ostrava. Foto: Eva Molnárová

V období od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. Přibližně u tří čtvrtin se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí.

Čestné uznání získali MO Ostrava-Jih za projekt Prázdniny na Jihu, MO Vítkovice za projekt Hrajeme si bez rozdílů a RUBIKON Centrum za projekt Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení.