V Ostravě rokovali odborníci na prevenci kriminality z celé České republiky

14/10 2023

Během letošního října v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích konaly Národní dny prevence 2023, nad kterými převzal záštitu 1. místopředseda české vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.  Jejich letošním tématem bylo předcházení elektronickým hrozbám a zvyšování bezpečnosti v kyberprostoru.

V Ostravě rokovali odborníci na prevenci kriminality z celé České republiky

Z ostravských Národních dnů prevence 2023. Foto: MMO

Na konferenci vystoupili experti z Ministerstva vnitra, ale také dalších státních institucí, případně z veřejné, univerzitní i soukromé sféry.  Jejich zajímavé a podnětné příspěvky formou panelové diskuse přiblížily odborné veřejnosti aktuální trendy, problémy a výzvy v dané problematice. Týkaly se internetových finančních podvodů, šíření dezinformací, sexuálně motivované činnosti v online prostoru nebo třeba kyberšikany.

Součástí Národních dnů prevence 2023 bylo také vyhlášení nejlepších preventivních programů v letošním roce. 

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality vyhodnotila jako nejlepší vydařený projekt E -Bezpečí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jde o národní projekt prevence rizikového chování v on-line prostoru, který poskytuje osvětu i vzdělání žákům základních a středních škol, pedagogům, ale také policistům, rodičům či seniorům. Projekt nabízí také on-line poradnu, která každý rok zachytí přes 500 případů osob, které se dostaly do obtížné situace spojené s internetem.

Druhé místo letos obsadili policisté s projektem Prevence na školách s Policií ČR. Jeho součástí je šest informačních spotů určených pro vysílání na infotabulích na základních a středních školách. Spoty interaktivní moderní formou s využitím textů, obrázků a infografiky přibližují dětem témata jako sexuální obtěžování, sexting, hate speech či podvodné nabídky brigád. S tématy a vytvořenými materiály následně pracují osobně policejní preventisté po celé republice nejen na školách.

Na třetím místě se umístil projekt Internetem bezpečně který formou různorodých vzdělávacích aktivit zvyšuje povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Projekt používá inovativní výukové metody, trendy a interaktivní přístupy včetně praktických ukázek kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, osoby s handicapem, pedagogové, specialisté v oblasti prevence kriminality a rizikového chování, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek, úředníci apod. Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Hostitelské město Ostrava seznámilo účastníky Národních dnů prevence s vlastní dlouhodobou strategií prevence kriminality. Primátor Jan Dohnal spolu s náměstkem Zbyňkem Pražákem tak představili zejména projekt Bezpečnější Ostrava, který úspěšně funguje od roku 2007. Jde o komplexní propojenou strategii, kladoucí důraz na vytváření a zvyšování bezpečí v každodenním životě Ostravanů. Jednotlivé položky pak směřují k celku, kterým je podoba Ostravy jako místa pro bezpečný život.