V čele Knihovny města Ostravy stane od září nová ředitelka

23/6 2022

Novou ředitelkou Knihovny města Ostravy se od 1. září 2022 stane Irena Šťastná, která v městské organizaci působí již od roku 2002. Ve funkci nahradí současnou ředitelku Miroslavu Sabelovou, která knihovnu vedla úctyhodných 22 let.

V čele Knihovny města Ostravy stane od září nová ředitelka

Miroslava Sabelová se za dobu svého vedení zasloužila o výrazný rozvoj jedné z nejstarších městských institucí (knihovna v loňském roce oslavila 100. výročí svého působení.) Ostravská rodačka začala pracovat pro knihovnu v osmdesátých letech minulého století. Již tenkrát se knihovna potýkala s nevyhovujícími prostory. Éra Miroslavy Sabelové, jakožto ředitelky Knihovny města Ostravy, znamenala proto především významné rekonstrukce a dobudování poboček, které dnes v celkovém počtu 29, včetně ústřední knihovny, obsazují všechny ostravské obvody. V knihovně se spolu se zaměstnanci zasadila o realizaci řady projektů, které mají nejen kulturní, ale také vzdělávací a komunitní přesah.

Za mimořádný přínos ostravské knihovně poděkoval Miroslavě Sabelové primátor Tomáš Macura: „Paní ředitelka Sabelová dosáhla nebývalých úspěchů. Mezi ty největší zcela jistě patří kvalitní síť poboček, které navštěvují čtenáři všech generací. Knihovna se také díky odbornému vedení paní ředitelky dočkala řady ocenění, získala například hned tři tituly Knihovna roku, kterou udílí v několika kategoriích Ministerstvo kultury. V loňském roce se navíc dostala ostravská knihovna do seznamu TOP deseti knihoven ČR dle nejvyššího počtu výpůjček. Obsadili jsme po Praze skvělé 2. místo s celkovým počtem 1 250 699 výpůjček. Je to dostatečný důkaz opravdu velmi kvalitní práce, kterou Miroslava Sabelová se svým týmem odvedla. Přejeme paní ředitelce, aby ve svém dalším profesním působení byla stejné úspěšná a děkujeme jí za více než dvě dekády kvalitního vedení naší instituce.“

Po náročné etapě, kterou symbolicky uzavírá otevření zatím poslední pobočky „V Zálomu“ se Miroslava Sabelová rozhodla odstoupit z funkce ředitelky, v knihovně však bude nadále profesně působit. „Jsem ráda, že předávám Knihovnu města Ostravy v dobré kondici. Umístění všech 29 knihoven je stabilizováno, prošly rekonstrukcí nebo redesignem interiérů, působíme v on-line prostředí, ale i v tom tradičním, nabízíme řadu zajímavých a funkčních služeb. Můj osobní pocit z dobře odvedené práce posiluje řada celostátních ocenění, které jsme získali a důvěra v knihovnu, protože jsme partnerem mnoha organizací i projektů, a hlavně o nás mají zájem čtenáři a návštěvníci.  Mé uvažování o odchodu z funkce zbrzdily covidové roky, ale jsem ráda, jak rychle na moji žádost zareagoval zřizovatel a tím jsou dány podmínky pro další rozvoj velké veřejné knihovny, kterou Knihovna města Ostravy bezpochyby je. Moje další profesní směrování se určitě bude stále točit kolem knihoven a čtení, starání se o knihovnu byla pro mě velká výzva, stanovila jsem si řadu cílů a s hrdostí i úlevou vidím, že se mi je podařilo naplňovat,“ doplnila paní ředitelka Sabelová.

Miroslavu Sabelovou ve funkci nahradí Irena Šťastná, která v současné době zastává v knihovně pozici vedoucí knihovnických služeb, což mimo jiné zahrnuje vedení a koordinaci sedmi poboček. Nová ředitelka je absolventkou Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Uchazeči se ve výběrovém řízení zúčastnili dvoukolového jednání, absolvovali psychologické testy a prezentovali návrh své koncepce. Sedmičlenná komise, jejímiž členy byli mimo zástupce města například ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Vít Richter či ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová, navrhla jako komplexně nejvhodnější kandidátku Irenu Štastnou.