Ustavující zasedání zastupitelstva města

19/10 2022

Po zářijových komunálních volbách se ve středu 19. října 2022 poprvé sešlo nově zvolené Zastupitelstvo města Ostravy. Na programu ustavujícího jednání bylo složení slavnostního slibu nově zvolených zastupitelů, volba nového vedení města a volba členů kontrolního a finančního výboru.

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Z jednání ustavujícího zastupitelstva. Foto: Adolf Horsinka

V čele města Ostravy bude i v následujících čtyřech letech nadále stávající primátor Tomáš Macura. V jedenáctičlenné Radě města Ostravy ho doplní sedm náměstků a náměstkyň, a tři neuvolnění členové rady, konkrétně:

Zuzana Bajgarová (úsek investic, územního plánování a stavebního řádu)

Jan Dohnal (úsek sportu, dopravy a dopravně správních-činností)

Andrea Hoffmannová (úsek školství, vzdělávání, kultury)

Kateřina Šebestová (úsek životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství, komunální, živnostenského úřadu, IT služeb a outsourcingu)

Zbyněk Pražák (úsek sociálních věcí, zdravotnictví, prevence kriminality, volného času, rodinné politiky)

Karel Malík (úsek majetku, veřejných zakázek a sdružených nákupů)

Miroslav Svozil (úsek financí a rozpočtu, kapitálových účastí).

Třemi neuvolněnými členy Rady města Ostravy budou Miroslav Otisk, Ondřej Němeček a Vladimír Cigánek.

Zastupitelstvo města Ostravy má 55 členů. Rada města Ostravy, jejíž členové jsou voleni z řad zastupitelů, absolvovala v minulém období 165 řádných a dvě desítky mimořádných schůzí. Další jednání Zastupitelstva města Ostravy, která by již měla řešit standardní pracovní agendu, jsou naplánována na 16. listopadu a 7. prosince 2022.