Uplynula polovina Milostivého léta II, stále je ale možné začít znovu

21/10 2022

Stovky lidí se v Ostravě informovaly o možnosti řešit své dluhy v rámci akce Milostivé léto II. Ta odstartovala prvního září a využít možnosti splatit původní dluh (jistinu) mohou exekvovaní ještě do konce listopadu.

Uplynula polovina Milostivého léta II, stále je ale možné začít znovu

Krom dluhu uhradí dotčený poplatek exekutorovi, zbytek exekuce je odpuštěn. Jedná se o závazky zejména vůči veřejným institucím.

Pomoci lidem začít znovu se snažíme mnoha způsoby. Od srpna intenzivně informujeme veřejnost o existenci akce Milostivé léto II i možnosti bezplatného poradenství. Administrativní proces, který je zapotřebí, se někomu nemusí zdát jednoduchý, ale i s tímto umíme lidem díky sociálním pracovníkům pomoci. Informační kampaň se pak zrcadlí v dotazech, které následně potřební směřují ke konkrétním institucím. Jen na našem Sociopointu se za prvních šest týdnů Milostivého léta II dotazovalo na možnost využít tohoto institutu již šest desítek lidí. Téměř dvě stě tázajících se směřovalo své dotazy k Dopravnímu podniku Ostrava. Významný zájem lidí registruje také Diecézní charita ostravsko-opavská, které jsme poskytli k pomoci v rámci Milostivého léta II dar dva miliony korun,“ vysvětlil Tomáš Macura, primátor města.  

Na ostravskou charitní poradnu se již obrátilo asi sedmdesát lidí, ve třiceti případech pracovníci zprostředkovali žádost exekutorovi o využití Milostivého léta II a vyčíslení jistiny. Zvýšený počet zájemců registruje Diecézní charita ostravsko-opavská v souvislosti s finančním darem města, proto doporučuje vzhledem k vysokému vytížení kontaktních míst ostravských charitních poraden předchozí objednání (telefonické či e-mailem). Poskytnutí finanční pomoci exekvovaným je posuzováno, aby peníze pomohly těm nejpotřebnějším. „Jednomu z klientů, kterému finanční pomoc umožní začít žít nový život, vznikl dluh na nájemném v obecním bytě v původní výši cca 70 000 korun. Dluh se dostal do exekuce a za deset let se vyšplhala konečná dlužná částka včetně poplatku exekutorovi a sankcí na 900 000 korun. Přesto, že se klient snažil dluh splácet, ocitl se v začarovaném kruhu, kdy mu stále naskakovaly penále z prodlení, a jistinu dokázal splatit asi jen z 10 %, protože většinu splátek spolkly sankční poplatky,“ popsal příklad úspěšného oddlužení v rámci Milostivého leta II Miroslav Juroška, sociální pracovník Sociálně – dluhové poradny Diecézní charity ostravsko-opavské.

Celkem zhruba 413 000 korun již uhradili dlužníci Dopravnímu podniku Ostrava, a to i v rámci podnikem rozšířené verze Milostivé léto II. Prostřednictvím exekutorů bylo Dopravnímu podniku Ostrava uhrazeno 42 exekucí, na jistinách tak bylo zaplaceno asi 193 000 korun. Nejvyšší prominutá částka u jednoho dlužníka činila 24 000 korun na příslušenství a exekučních nákladech.

Zbývajících 220 000 korun bylo uhrazeno v rámci přidružené akce určené pro všechny další dlužníky Dopravního podniku Ostrava, kdy nejvyšší uhrazený dluh v říjnu činil 10 640 korun, téměř 65letému dlužníkovi byl prominut úrok ve výši skoro 7 000 korun. Tento dlužník zamýšlí doplatit část dluhů v listopadu 2022. „Zájem o využití v rámci rozšířené možnosti vztahující se i na případy nad rámec exekučního vymáhání, kterou Dopravní podnik Ostrava svým dlužníkům dal, zatím splňuje naše očekávání. Akce ale ještě nekončí, a proto i nadále vyzýváme všechny dlužníky, aby této jedinečné šance využili,“ konstatoval Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava. Dlužníci Dopravního podniku Ostrava, kteří mají zájem své závazky uhradit, naleznou informace v odkazu www.dpo.cz/milostiveleto.  Obrátit se mohou osobně na Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek Dopravního podniku Ostrava, zavolat na číslo 597 401 617 či zaslat zprávu na adresu dpored@dpo.cz.

Milostivé léto II skončí v závěru listopadu letošního roku. Lze zopakovat, že exekvovaný musí požádat písemně exekutora, vedoucího exekuci, o využití Milostivého léta nejpozději do 15. listopadu 2022 a do 30. listopadu je pak nutno uhradit celou dlužnou částku a poplatek 1815 korun na sdělený účet. Připomínáme, že Milostivé léto II se týká fyzických osob, majících dluh vůči státu nebo jiným věřitelům, zapojeným do zmíněné akce. Dluh přitom musí být vymáhán soudním exekutorem, dlužník nesmí procházet oddlužením. Další podmínkou je zahájení exekucí před 28. říjnem 2021. I nadále s mohou lidé obracet o radu na ostravský Sociopoint v budově Magistrátu města Ostravy a dluhové poradny.