Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

4/1 2019

Už tradičně s hudbou a kadidlem, v kostýmech Tří králů navštívili 4. ledna ostravskou Novou radnici zástupci charitativních organizací, které pod hlavičkou Charity ČR pořádají na území Ostravy a okolí Tříkrálovou sbírku. Přijali je primátor Tomáš Macura a další členové vedení města. Koledníky doprovázel náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Tříkrálová sbírka pomůže potřebným

Tři králové zavítali do Nové radnice, kde je přijal primátor Tomáš Macura. Foto: Jiří Zerzoň

Letošní již devatenáctá Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou využity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat od počátku roku do 14. ledna 2019. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjdou čtyři stovky tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky. Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, nebo úřady okolních obcí a jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

Charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost. Do sbírky se mohou dárci zapojit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.

Při Tříkrálové sbírce v roce 2018 věnovali Ostravané na podporu potřebných téměř 2,1 milionu korun.