Titulem Dům roku se pyšní Gong

6/6 2013

Město Ostrava vyhlásilo výsledky 19. ročníku soutěže o titul Dům roku 2012. Slavnostní ocenění vítězů se uskutečnilo ve středu 5. června na Alternativní scéně loňského vítěze soutěže Divadla loutek v Ostravě. Vedení města zastupoval náměstek primátora Jiří Hrabina. Hlavní cenu a odměnu investorům, projektantům a dodavatelům vybraných staveb předali v průběhu slavnostního vyhlášení vedoucí útvaru hlavního architekta města Ostravy Cyril Vltavský a předseda odborné poroty Jaroslav Sedlecký.

Titulem Dům roku se pyšní Gong

Předseda zájmového sdružení právnických osob Dolní Vítkovice Jiří Michálek s bronzovou plaketou.

Porota udělila titul Dům roku 2012 s finančním ohodnocením ve výši 300 tisíc Kč a bronzovou plaketou Multifunkční aule Gong. Cenu převzal Jiří Michálek, předseda zájmového sdružení právnických osob Dolní Vítkovice. Porota titul aule Gong udělila hned z několika důvodů. "Domníváme se, že přínos stavby pro kulturní život města Ostravy a vytvoření nové turistické atrakce je nesporný. Navíc rekonstrukce plynojemu na multifunkční aulu je významným a následováníhodný krokem k revitalizaci areálu Dolních Vítkovic. Titul jsme udělili také za citlivý přístup investora, kterým se stavba stala součástí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice," vysvětlil Cyril Vltavský z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy.

V pořadí druhé vyhodnocené dílo budova VŠB – TU Ostrava, nová Fakulta elektrotechniky a informatiky obdrželo rovněž odměnu ve výši 150 000 Kč. Kromě titulu „Dům roku“ a odměny za umístění na 2. místě má Rada města Ostravy právo na doporučení komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. V letošním roce ale tohoto práva nevyužila.

Ve stanoveném termínu (do konce února) bylo do soutěže odevzdáno celkem pět přihlášek na jednu novostavbu, dvě v kategorii rekonstrukce s novostavbou a dva objekty v kategorii rekonstrukce.