Tábor Hanke připomene pietní místo

12/2 2018

Město Ostrava vyhlásilo soutěž na návrh uměleckého ztvárnění pietního místa k připomínce umučených a popravených civilistů v ostravském poválečném internačním táboře Hanke. Vítězné dílo bude umístěno u Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi 30. dubna a Bieblovou, tedy na místech, kde tábor působil. Na vítěze soutěže čeká odměna 10 tisíc korun, finančně budou oceněny také návrhy, které skončí na 2. až 5. místě.

Tábor Hanke připomene pietní místo

Vpravo dole objekt zasílatelské firmy Hanke, v němž byl po válce zřízen internační tábor pro Němce a osoby podezřelé ze zrady a kolaborace za protektorátu. Foto: AMO

„Pro tvorbu návrhu ponecháváme autorům úplnou volnost. Řešením může být například pamětní deska, plastika, umělecká kompozice,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Podmínkou je, aby do něj zapracovali text: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018“. V požadavcích je rovněž použití QR kódu, který bude odkazovat na podrobnější informace o dané problematice ve třech jazycích (češtině, angličtině, němčině).

Ostravský internační tábor Hanke vznikl v polovině května 1945 v dnešní Nádražní ulici naproti Dolu Jindřich, v objektu tehdejší zasílatelské firmy Hanke. Do tábora byli umístěni Němci a osoby podezřelé ze zrady a kolaborace za protektorátu, a to včetně žen a dětí. Lidé v táboře byli vystaveni brutálnímu zacházení ze strany dozorců, kteří je dokonce bez soudu popravovali. Ukrutnosti v táboře nepřežilo 231 osob. Vyšetřování a potrestání viníků bylo po 25. únoru 1948 „zameteno pod koberec“. Jediným trestem pro bývalé velitele a strážce se stalo vyloučení z KSČ.

Soutěžní podklady si lze vyzvednout na sekretariátu odboru Kancelář primátora Magistrátu města Ostravy, termín odevzdání návrhu byl stanoven na 16. února do 13 hodin. Návrhy lze odevzdat osobně na sekretariátu odboru Kancelář primátora nebo zaslat poštou na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor Kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. V případě, že návrh bude zaslán poštou, bude termín odevzdání považován za splněný, bude-li zásilka podaná do 16. února včetně. Při hodnocení bude posuzována zejména výtvarná a architektonická úroveň díla a vhodnost jeho začlenění do určeného prostoru.

Bližší informace poskytne sekretář soutěže Šárka Otipková na tel. 599 442 012 nebo e-mailem na adrese sotipkova@ostrava.cz. Soutěžní podmínky si můžete stáhnout zde, situační mapku najdete tady.