Světový architekt Steven Holl zavítá opět do Ostravy

6/6 2024

Ostrava znovu přivítá předního světového architekta Stevena Holla, který se takřka po třech letech vrací do připraveného území rekonstruovaného Domu kultury města Ostravy. Tentokrát se zhostí speciálního úkolu. Spolu s dalšími osobnosti poklepe na základní kámen stavby koncertního sálu. Krom slavnostního úkonu jej však čeká i další program.

Světový architekt Steven Holl zavítá opět do Ostravy

5. Projekt koncertního sálu a rekonstrukce DKMO, vizualizace interiéru nově zrekonstruovaného komorního sálu. Autor: Steven Holl Architects & Architecture Acts

Zájemci se s touto osobností světové architektury mohou setkat na mezinárodním fóru Meltingpot v rámci Colours of Ostrava. Aktuální situaci stavby pak Steven Holl projedná s pracovním týmem, který unikátní stavbu řeší již řadu let, vždyť architektonická soutěž byla připravována již od roku 2017.

„Nový koncertní sál v Ostravě se stane inspirativním místem pro veřejnost i návštěvníky ze zahraničí. Přivede do Ostravy kvalitní současnou hudbu a umožní městu zviditelnit se na světové hudební mapě. Jeho podoba ‚dokonalého akustického nástroje umístěného ve svém pouzdře,‘ která vzešla z pracovních výkresů, nyní získá svou konkrétní podobu v reálném prostoru a s reálným zvukem. Jedná se o nesmírně vzrušující okamžik pro českou hudbu i architekturu,“ konstatoval Steven Holl. Na přednášku Stevena Holla se mohou těšit návštěvníci Colours of Ostrava 19. července 2024 od 16.30 hodin, diskuze o architektuře je plánována v zóně UniverCity.

Slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene koncertního sálu je plánován na 19. července 2024. V rámci programu vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou budoucího šéfdirigenta Daniela Raiskina, která přednese skladbu Bedřicha Smetany Má vlast. Základní kámen stavby pochází z lomu v Mrakotíně. 

Kvalitní architektura je pro rozvoj Ostravy zásadní, osobnost Stevena Holla a jeho týmu vnáší do města unikátní stavbu, tolik diskutovanou příznivci i odpůrci koncertního sálu. Mnozí stavbu koncertního sálu přirovnávají k situaci budování Nové radnice, kdy i tehdejší starosta Jan Prokeš čelil při výstavbě největšího radničního komplexu v zemi ostré kritice veřejnosti a médií. Každopádně výjimečný projekt koncertního sálu přinese rekonstruovanou podobu městského domu kultury, odpovídající hudební zázemí a má dopad i na poli architektury. Díky takovýmto významným osobnostem architektury a rozsáhlé činnosti pracovních týmů, podílejících se na realizacích těchto ojedinělých projektů, pak bude moci Ostrava nabídnout i nový multifunkční komplex, který nemá v zemi konkurenta. Než nový koncertní sál přivítá své první návštěvníky je před námi ale řada úkolů, nosným tématem je samozřejmě, vyjma realizace samotné, rovněž financování projektu,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání projednalo podmínky smlouvy výkonné agentury Evropské komise, přičemž grant může dosáhnou výše až 21 milionů eur. „Nevratný grant v kombinaci s dlouhodobým investičním úvěrem od Evropské investiční banky tvoří hlavní podíl financování. Grantovou smlouvu, ale i smlouvu k úvěru, bychom mohli podepsat již v červnu letošního roku. Výše úvěru může být až dvě miliardy korun. Spolufinancování města je zajištěno z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu. Dotaci 300 milionů korun získáme také od Moravskoslezského kraje. U další dotace očekáváme vydání registrace s výší podpory 600 milionů korun. Jde o tu z Ministerstva kultury ČR. Letos v březnu byla podána ještě žádost do Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR na energetické úspory Domu kultury města Ostravy, kde bychom mohli získat dotaci až 88 milionů,“ vysvětlila Lucie Baránková Vilamová.

Financování celého projektu je vícezdrojové. „Model vícezdrojového financování této náročné stavby není úplně jednoduchý. Například u grantu Evropské komise a úvěru Evropské investiční banky jde o vzájemně se podmiňující čerpání a výše obou může být proměnná. I s poskytovateli dalších zdrojů financování precizně ladíme projekt od podání žádosti o dotaci až po financování jednotlivých položek, čítaje v to i účel čerpání. Musíme se vyvarovat tzv. dvojího financování, to znamená financování jedné položky rozpočtu ze dvou zdrojů financování. Město je však velmi zkušené a toto riziko je spolehlivě ošetřeno. A každá dotace v tomto modelu je proto unikátní. Ve chvíli, kdy budeme mít na dotace platná rozhodnutí o jejich poskytnutí či smlouvy o poskytnutí grantu podrobnější informace o financování samozřejmě zveřejníme,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Nově vystavěný komplex nabídne koncertní sál s kapacitou 1300 míst, sál divadelní pak obsáhne dalších 490 míst a multifunkční komorní sál skýtá kapacitu 515 míst. Edukační centrum je definováno 200 místy a v přednáškovém multifunkčním sále bude možno využít 120 míst. Součástí komplexu je nahrávací studio, prostory pro volnočasové aktivity i zázemí, kavárny, restaurace, salónky. Poprvé se město Ostrava pokusilo o výstavbu kvalitního koncertního sálu v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Nová podoba stavby je známa od července roku 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky architektonické soutěže. Vítězný návrh studia Stevena Holla Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy zachovávají stávající budovu ve značné míře.

Na počátku dubna byla podepsána smlouva se zhotovitelem druhé fáze projektu koncertní haly a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy. Vítězem veřejné zakázky se stalo Sdružení pro koncertní halu, jehož společníky jsou společnosti IMOS Brno a. s. a IPS Třinec a. s. Sdružení nabídlo nejnižší cenu ve výši 2,798 miliard korun. Již vloni byla zahájena první fáze projektu, příprava území, která je nyní dokončována. Obsáhla nezbytné práce, mezi něž řadíme třeba přeložky a přípojky inženýrských sítí, výstavbu vodohospodářských objektů či geotermálních vrtů a další. Na provedenou přípravu území v dalších měsících naváže vyhloubení stavební jámy,“ ozřejmil Břetislav Riger, náměstek primátora. Předpokládaný termín dokončení stavby je nyní v roce 2027. „Před námi je rovněž poměrně klíčová koordinace dopravy, neboť v dotčeném území je v různých fázích realizace hned několik projektů, počínaje výstavbou nového parkovacího domu, konče vybudováním vědecké knihovny tzv. Černé kostky,“ dodal Břetislav Riger.

 „V roce 2018 se město Ostrava po důkladných přípravách uchýlilo k zásadnímu kroku. Tím bylo vypsání mezinárodní architektonické soutěže na stavbu koncertního sálu a související rekonstrukci historicky cenné budovy kulturního domu s jasným cílem – vdechnout lokalitě i současnému kulturnímu domu nový život a vytvořit v Ostravě adekvátní kulturní a společenské zázemí světových akustických, technických i architektonických parametrů.  Tyto požadavky splnil projekt studia světoznámého architekta Stevena Holla, který byl rok po vypsání soutěže vybrán.  Nyní, v roce 2024 se nacházíme ve fázi zahájení stavby samotné. Uběhla tedy poměrně krátká doba od nápadu po zahájení vlastní stavby, což je důkazem neskutečné energie, kterou naše město přirozeně má. Domnívám se, že pozitivní dopad tohoto projektu, který dosud nemá v České republice obdoby, bude pro rozvoj města Ostravy zcela zásadní. Ostrava se tím nesmazatelně zapisuje na kulturní mapu Evropy,“ uzavřel Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava.