Suché stromy nahradí nová zeleň

8/3 2018

Na slezském břehu řeky Ostravice byly od 5. do 8. března káceny suché a nebezpečné stromy. Podle dendrologického průzkumu se jedná o suché stromy, stromy s kmeny postiženými mrazovými prasklinami a velkými dutinami. U některých stromů nebyl pevný kořenový systém, proto hrozil jejich pád na blízkou cyklostezku. Vykácené stromy nahradí 159 nových, které doplní okrasné keře, trvalky, kapradiny a další zeleň.

Suché stromy nahradí nová zeleň

Vizualizace budoucí podoby zeleně na nábřeží

Po kácení následuje čištění, odvoz dřevní hmoty a frézování kořenů. V neděli 11. března pracovníci prořežou stromy v okolí Bohumínské ulice.

„V nejbližších týdnech začne v těchto místech výsadba nové zeleně v rámci připravovaného projektu ,Revitalizace nábřeží řeky Ostravice', díky kterému dojde ke komplexní úpravě a řešení veřejného prostoru. Celkem bude vysazeno 105 listnatých stromů většího vzrůstu, konkrétně se bude jednat o třešeň ptačí, střemchu obecnou, javor mléč, habr obecný, dub letní, a 54 jehličnatých stromů. Zeleň doplní výsadba s okrasnými keři a záhony s trvalkami, kapradinami, travinami a cibulovinami," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.