Stánek dobrovolníků na vánočních trzích

5/12 2011

Organizace spojených národů vyhlásila 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků. U této příležitosti na Masarykově náměstí ve stánku Komunitního plánování Ostrava v rámci Vánočních trhů prezentovaly dobrovolnické organizace z našeho města svou činnost. Po celý den měli občané možnost získat nejen drobné dárky pro své blízké, ale také přímé kontakty na dobrovolnické organizace, jež působí především v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.

Stánek dobrovolníků na vánočních trzích

K foto: Na stánku komunitního plánování se v pondělí představily dobrovolnické organizace

Jedná se například o Občanské sdružení ADRA – dobrovolnické centrum Ostrava, které zajišťuje potřebnou pomoc seniorům v pobytových sociálních službách, ale také dětem a dospělým hospitalizovaným v nemocnicích. Další významnou organizací je Charita Ostrava, jež v rámci své struktury realizuje dobrovolnické hnutí v sociálních službách pro seniory, děti a mládež a také dobrovolnické hospicové hnutí v Hospici sv. Lukáše. Občanské sdružení S.T.O.P.  zaměřuje svou činnost na děti a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým dobrovolníci pomáhají se školní přípravou. Cílovou skupinou jsou děti a rodina. Dobrovolníci občanského sdružení  SPOLEČNĚ-JEKHETANE  se věnují romským dětem a mládeži.

Celkem v dobrovolnických organizacích v Ostravě působí 1795 dobrovolníků, kteří v roce 2010 věnovali ve prospěch lidí, kteří jejich pomoc potřebují, 80 tisíc hodin svého volného času. Jedná se o přibližně 0,5 % z celkového počtu obyvatel Ostravy, kterým není lhostejný osud jejich spoluobčanů.