Společnost Ostravské městské lesy a zeleň pro děti a veřejnost

14/8 2012

Nový přírodní areál vybuduje město Ostrava v letech 2012-2014 na místě bývalých vojenských kasáren v Bělském lese. Lesopark s rozlohou 13 hektarů, s výsadbou domácích i cizokrajných dřevin s prvky arboreta, bude sloužit školní mládeži a veřejnosti pro vzdělávání a odpočinek. Hodnota investice, výrazně zvyšující přírodní a kulturní hodnotu zdejšího území, je odhadována na 50 mil. Kč.

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň pro děti a veřejnost

FOTO: V. Blahuta, ředitel městských lesů, nad plánem nového areálu. Snímky: P. Havránek

Úprava prostoru pro sportovně-rekreační využití se zde přímo nabízí, protože se nachází v těsné blízkosti tzv. Lesní školy společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, v dosahu hustě obydlených sídlišť Zábřeh, Hrabůvka a Dubina v městské části Ostrava-Jih. Hlavními zdroji finančních prostředků by měly být Regionální operační program Moravskoslezsko a Operační program Životní prostředí. Magistrát města Ostravy v současné době zadal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z příslušných operačních programů.

„Území je dnes chaoticky rozvíjejícím se prostorem, který by se měl proměnit z volného výběhu psů a útočiště bezdomovců na moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský areál plně využitelný k rekreaci a poznání,“ konstatoval náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej.

Realizace projektu umožní rozšíření Lesní školy, kterou v Bělském lese v roce 2002 založila městská obchodní společnost Ostravské městské lesy s podporou města Ostravy pro osvětově výchovnou práci se školní mládeží. V letech 2009 – 2012 městské lesy získaly několik grantů na podporu spolupráce se základními školami v oblasti environmentální výchovy. Takto rozsáhlá pedagogická činnost výrazně zvedla popularitu Lesní školy. Od doby vzniku prošlo Lesní školou více než 25 tisíc dětí.

„Postupně městské lesy měníme na významnou pedagogickou instituci, která dnes již spolupracuje s desítkami základních škol v Ostravě a okolí,“ dodal Vladimír Blahuta, ředitel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.