Soutěžní návrhy na podobu ostravského mrakodrapu jsou hotové, nyní je posoudí odborná porota

11/3 2024

Pět studií zapojených do mezinárodní architektonické soutěže odevzdalo své návrhy na budoucí podobu mrakodrapu na Nové Karolině. Přizvaní odborníci, mezi nimiž jsou například zástupci ostravského magistrátu, experti na dopravu či požární bezpečnost staveb, ale také projektanti, rozpočtáři nebo zástupci obchodního centra Forum Nová Karolina, nyní posoudí, zda jsou předložené projekty realizovatelné a v souladu se zadáním. 

Soutěžní návrhy na podobu ostravského mrakodrapu jsou hotové, nyní je posoudí odborná porota

Lokalita tzv. Slzy u Nové Karoliny. Foto: SILVER BC

Tyto závěry pak obdrží porotci, kteří soutěžní návrhy ohodnotí a rozhodnou o vítězi.

V porotě zasedají kromě zástupců investorské společnosti RT TORAX Group také významné osobnosti české i světové architektury, mimo jiné Eva Le Peutrec, Michal Sedláček či Jan Magasanik. Vítězný návrh soutěže „Ostrava Towers Complex“ bude znám do konce dubna.

„Přípravě projektu výškové budovy věnujeme náležitou péči. Díky dvěma workshopům, jež se v rámci soutěže konaly, jsme měli možnost o rozpracovaných návrzích diskutovat s jejich tvůrci. Finální výstupy nyní posoudí porotci, kteří budou mít k dispozici stanoviska expertů ohledně realizovatelnosti jednotlivých návrhů,“ sdělil partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Výškovou budovu utvoří dvě věže – v té vyšší vzniknou byty, zatímco v nižším „sourozenci“ se počítá s kancelářemi, hotelem, restaurací, SPA, kongresovými prostory či obchody. Mezi přizvanými oborníky, kteří se budou k jednotlivým návrhům vyjadřovat, jsou také zástupci ostravského magistrátu. „Kromě architektonické podoby výškové budovy nás zajímá především dopravní řešení a propojení předmětné lokality s okolím a veřejným prostorem. Předloženými návrhy se nyní zabývají i přizvaní odborníci, mezi kterými jsou i zástupci z odboru územního plánování a odboru dopravy, kteří k nim vypracují vlastní odborné posouzení,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Architektonická soutěž probíhá v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Schválené podmínky soutěže neumožňují zveřejnit jména účastnících se studií do doby, než budou vyhlášeny výsledky. S vybraným architektonickým studiem budou poté následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032.

Nezávislí členové poroty soutěže Ostrava Towers Complex

  • Ing. arch. Eva Le Peutrec, česká rodačka momentálně žijící v Nové Kaledonii, jejíž doménou jsou mrakodrapy a jiné výškové objekty. Na kontě má přes 140 významných projektů a svůj první mrakodrap vyprojektovala v šestadvaceti letech v Šanghaji.
  • prof. Ing. arch. Michal Sedláček, Ph.D., z Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se zkušenostmi s projektováním mrakodrapů v USA, Asii i na Blízkém východě.
  •  Ing. arch. Jan Magasanik, vedoucí architekt světoznámého architektonického studia BIG v Dánsku, který spolupracoval na více než 70 projektech ve 28 zemích světa. Studio BIG v roce 2022 vyhrálo soutěž na Vltavskou filharmonii v Praze.
  •  Mag. Arch. MgA. Jakub Klaška, ARB, z věhlasného ateliéru Zaha Hadid Architects, ve kterém působí již od roku 2010, navrhl například populární projekt Masaryčka v Praze.
  • Ing. arch. David Kotek, ostravský architekt a spoluzakladatel PROJEKTSTUDIA, jehož rukopis nese řada regionálních staveb. Mnohé z jeho návrhů byly oceněny v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Za své projekty získal také několik ocenění v prestižní tuzemské soutěži Grand prix architektů.
  • Ing. arch. Tomáš Bindr, druhý z architektů s největší vazbou na ostravský region a jeden z vedoucích architektů studia Atelier 38.

V porotě působí kromě nezávislých členů z řad architektů také tři zástupci investora – partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring, člen představenstva Jakub Nosek a marketingový expert RT TORAX Jindřich Vaněk.