Sociální inkluze funguje i v mateřských školách

20/8 2020

Na začátku září v Ostravě odstartuje na 28 měsíců projekt podpory inkluzivního vzdělávání zaměřený především na předškoláky pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě, který ve spolupráci s městem připravuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka.

Sociální inkluze funguje i v mateřských školách

Ilustrační foto: Jiří Zerzoň

Nový projekt naváže na předchozí aktivity města, které v pěti mateřských školách a ve středisku volného času v lokalitách se socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným prostředím zavedlo asistenty sociální inkluze.

„Ve městě realizujeme menší i celoměstské projekty, které posilují vzdělávání a obohacují standardní vzdělávací systém o nové prvky, od pomoci hůře vzdělavatelným dětem až po otevření nových možností pro zvláště talentované žáky. Máme za to, že peníze vložené právě do vzdělávání a rozšíření běžně fungující nabídky se městu v budoucnu mnohonásobně vrátí. V roce 2017 jsme zahájili pilotní projekt zaměřený na intenzivní individuální vzdělávání zaměřené na konkrétní skupinu předškoláků. Pokračovat v něm budeme i v následujících letech, protože inkluzivní vzdělávání je potřebné nejen na školách, ale je potřeba s ním začít již v rámci předškolního vzdělávání,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová. 

Do původního projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který začal v září 2017 a končit bude za několik dní, se zapojila pětice mateřských škol a středisko volného času, ve kterých působí asistenti sociální inkluze. Na něj naváže nový projekt, na kterém město spolupracuje s Rodinným a komunitním centrem Chaloupka. Kromě pěti původních mateřských škol se do něj zapojily tři další. V každé školce by měl pracovat jeden školní asistent. Tito nepedagogičtí pracovníci budou poskytovat větší podporu zejména dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy školním neúspěchem po svém nástupu do základní školy.

Jejich úkolem je dostat se do komunity, úspěšně spolupracovat s rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí a zapojit je do aktivit zaměřených na rozvoj jejich dětí. Pedagogové tak budou mít více času na vlastní práci s dětmi.

„Stěžejní aktivitou projektu je financování pozice školních asistentů, od září jich budeme mít v Ostravě osm. Zvýšíme tak kvalitu vzdělávání dětí na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě,“ dodala Andrea Hoffmannová.

Mateřské školy zařazené do projektu se vybírají podle prokázané docházky dětí z cílové skupiny. Jedná se především o školky z městských obvodů, ve kterých se nachází většina sociálně vyloučených lokalit a s vysokou koncentrací socioekonomicky a kulturně znevýhodněného obyvatelstva, zejména romského etnika.

Celkový rozpočet projektu je 15,6 milionu korun a je plně pokryt z evropských dotací. Spolek Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, který je žadatelem o podporu, funguje v Ostravě v oblasti rodinné politiky již patnáct let. Mezi jeho aktivity patří sociální pomoc, poradenství pro pěstounské rodiny, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a vedení dětských skupin. Město Ostrava bude fungovat jako partner projektu bez finanční účasti.

Město průběžně realizuje projekty sociální inkluze také v základních školách, aktuálně je do jednoho z nich zapojeno 25 škol. Je na něj k dispozici 100 milionů korun, z toho téměř 85 milionů je z Evropských strukturálních fondů, 10 milionů korun pochází ze státního rozpočtu ČR, 5 milionů korun přidalo město Ostrava. Díky tomu jsou nyní k dispozici finance na odborníky z řad školních psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů nebo i školních asistentů. Ostrava je jedním z velmi aktivních měst, které je úspěšné v čerpání dotací na tyto projekty.