Slavnostní otevření inovačního centra

13/10 2017

V prostorách Divadla Mír se v pátek 13. října konalo slavnostní otevření Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). Jeho zástupci při této příležitosti představili výsledky své tříměsíční existence. Setkání se účastnilo 250 hostů z řad firemního i veřejného sektoru. Mezi hlavní řečníky patřil primátor města Ostravy Tomáš Macura. Diskutovalo se nejen o vizi, poslání a cílech MSIC, ale i o jeho prvních výsledcích.

Slavnostní otevření inovačního centra

Slavnostní otevření MS inovačního centra. Foto: P. Havránek

Město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem otevřelo létě inovační centrum. Pomáhá začínajícím podnikatelům, ale také již fungujícím firmám. Do regionu by mělo přivézt více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje, a také zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

„Moravskoslezské inovační centrum navazuje na činnost dřívějšího Vědecko-technologického parku Ostrava, který město Ostrava s několika dalšími partnery založilo již před 20 lety, v roce 1997. Jakkoliv původní park za svou existenci podpořil vznik a expanzi řady společností, cítili jsme, že potřebuje novou dynamiku a impuls pro svůj další rozvoj. Transformace VTPO a založení MSIC v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem byla proto jedna ze strategických priorit města. Jsem rád, že se nová společnost může již za první tři měsíce existence pochlubit konkrétními výsledky a dokazuje tak správnost našeho rozhodnutí,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ke stěžejním aktivitám MSIC patří péče o rozvoj inovačního ekosystému MS kraje, podpora růstu firem i začínajících podnikatelů prostřednictvím specializovaných poradenských služeb na míru a rozvoj sdílených laboratoří a další inovační infrastruktury. Příkladem posledního je právě připravované centrum kolaborativní robotiky. Jeho cílem je nabídnout potřebná testovací zařízení a související služby firmám zabývajícím se zapojením kolaborativních robotů do výroby a vývojem jejich specifických funkcí a interakcí s člověkem.

K dalším neméně významným výsledkům MSIC patří otevření nového sdíleného vývojového centra Idea HUB přímo v areálu vědecko-technologického parku v Porubě. Jedná se o pracoviště poskytující komplexní asistenci při vývoji a výrobě prototypů v oblasti mechaniky, elektroniky a mechatroniky. Zájemci o tuto problematiku se zde mohou naučit pracovat s moderními technologiemi za přítomnosti zkušených expertů z firem i výzkumných organizací.

Základní kapitál společnosti se navýšil celkově o 9,6 milionů korun. Na tomto navýšení participuje město Ostrava částkou 3,7 milionů korun. Moravskoslezský kraj i město budou mít ve společnosti stejný 45% podíl, zbývajících 10 % připadá na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu a Ostravskou univerzitu.