Rodina? Tým pro život!

15/9 2021

Tak zní název pro výstavu fotografických koláží, která je až do 19. září k vidění na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice. Expozice, jež představuje součást projektu Dny fajne rodiny, nám připomíná důležitou úlohu rodiny v našich dnech běžných i svátečních.

Rodina? Tým pro život!

Výstava s názvem "Rodina? Tým pro život!" Foto: MMO

Výstava chce vrátit tematiku rodiny do obecného společenského povědomí a upřít na ni pozornost. Přispívá zároveň k oživení dění ve městě, jakož i podpoře pořádajících organizací, a v důsledku rovněž samotné rodiny. 

Cílem expozice je vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny.

Více o projektu a akcích, které je možné v rámci festivalu navštívit naleznete na www.dnyfajnerodiny.cz