Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Renarkon slaví 20 let od svého vzniku

Poslední změna: Pátek 21.04.2017 13:39 - Stejskal René

Pátek 21.04.2017 17:05

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která se zabývá léčbou drogových závislostí, působí v Moravskoslezském kraji již 20 let. Klienty i pracovníky proto čeká v jubilejním roce řada akcí, které představí Renarkon a jeho služby odborné veřejnosti i občanům.

Renarkon slaví 20 let od svého vzniku

Budova Renarkonu v Cihelní ulici. Foto: archiv MMO

Renarkon začal svou činnost v květnu 1997 v léčebné komunitě v Čeladné-Podolánkách. Následně se rychle rozrůstal a v současné době je součástí služeb klientům nejen léčebná komunita, ale také Centrum primární prevence, Doléčovací centrum nebo Terapeutické centrum. Renarkon již také dávno nepůsobí jen v rámci města Ostravy a nezabývá se jen závislostí na nealkoholových drogách. Jeho činnost je rozprostřená po celém Moravskoslezském kraji a pracovníci Renarkonu pomáhají řešit celé spektrum komplexních problémů, které se mohou v souvislosti s drogovou závislostí objevit.

„Začínali jsme jako léčebná komunita a dnes je z nás instituce, která poskytuje široké spektrum služeb od terénní práce, přes samotnou léčbu a podporu návratu klientů zpět do běžného života až po preventivní, vzdělávací programy pro studenty a žáky, ale i péči o osoby sociálně vyloučené a drogovým problémem ohrožené i poradenství osobám blízkým,“ uvedl ředitel Renarkonu Martin Chovanec.

Oslavy 20 výročí Renarkonu odstartují 22. dubna Florbalovým turnajem v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Porubě. Turnaje se zúčastní družstva sestavená z klientů psychiatrické léčebny, komunity Renarkon v Čeladné-Podolánkách a dalších spřátelených komunit. Turnaj se koná letos již potřinácté.

Další akcí, která připomene Renarkon široké veřejnosti, je Koncert pro Renarkon. Pamětníci ostravské klubové scény si jistě rádi přijdou zavzpomínat do prostor, kde kdysi sídlil slavný ostravský rockový klub Cihelna a které nyní využívá právě Renarkon. Koncert je naplánován na 12. května. Koncertu přechází zahradní oslava od 15 hodin, kapely budou hrát od 18 hodin.

V rámci oslav se uskuteční ve dnech 26. až 28. května víkend otevřených dveří v Terapeutické komunitě Renarkon v Čeladné-Podolánkách.

V červnu se do oslav 20. výročí zapojí také Terapeutické centrum Renarkon sídlící v Mariánských Horách. Jeho posláním je poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či lidem těmito závislostmi ohroženým, dále pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby od 11 let. V rámci dne otevřených dveří představí terapeuti centra celé portfolio svých služeb a veřejnost se tak bude moci seznámit s celým uceleným systémem péče. 

Na podzim pak oslavy vyvrcholí odbornou konferencí pod záštitou Renarkonu. Ostrava se stane místem setkání odborníků z oblasti léčby a prevence závislostí. Konference svým programem zhodnotí 20 let zkušeností Renarkonu jak v oblasti léčby závislostí, tak ale také jejich prevence a pomoci osobám blízkých či závislostí ohroženým.