Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena

10/2 2023

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena a objekt tak nabídne moderní sportoviště se vskutku širokým spektrem využití. Neschází potřebné zázemí, doplněny byly komunikace. Rekonstrukce areálu byla rozfázována do dvou etap, první část sportoviště byla uvedena do provozu v květnu 2022. Náročnější, druhá etapa odstartovala v únoru loňského roku a dokončena byla v září 2023.

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena

Sportovní areál Poruba v aktuální podobě. Foto: MMO, foto v textu: Adolf Horsinka

Celkové náklady na druhou etapu dosáhly výše 166 milionů korun a jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy formou investiční dotace, poskytnuté společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, která je vlastníkem a správcem areálu. Projektovou dokumentaci vyhotovila společnost CHVÁLEK ATELIĚR, zhotovitelem byla společnost Zlínstav.

Další naše nové sportoviště nabídne lidem smysluplnou možnost trávení volného času, moderní prostory mohou využít jak registrovaní sportovci, sportovní kluby, ale i obyvatelé, kteří chtějí sportovat a trávit volný čas pohybem. Neschází třeba workoutová hřiště či dětské hřiště pro nejmenší návštěvníky. Podpora sportu je pro nás zásadní a tento zbrusu nový sportovní komplex opět rozšíří možnost ve městě si zasportovat. Rozsah rekonstrukce areálu, dobudovaného v roce 1974 byl značný, a téměř padesát let užívání se na areálu podepsalo, kýženou modernizaci si zasluhoval. Děkuji všem, kteří pomohli záměr realizovat,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Druhá etapa rekonstrukce areálu obsáhla výstavbu hlavní fotbalové travnaté plochy a atletického 400 m oválu s technickými sektory a tribuny pro 1 000 diváků, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro házenou, volejbal, nohejbal, tenis nebo streetball, čtyři workoutová hřiště s posilovacími a cvičebními prvky a dětského hřiště. Součástí této fáze rekonstrukce bylo i vybudování nového vstupního objektu s šatnami, občerstvením a venkovní terasou, skladovým a technickým zázemím. Dostavěny byly též asfaltové a dlážděné komunikace i oplocení. Jednatel městské společnosti SAREZA Jaroslav Kovář dodal: „II. etapa rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla posledním krokem, který zakončil tříletou náročnou práci na tomto projektu. Vybudovaná sportoviště, ať už se jedná o hřiště, atletickou dráhu nebo sektory, splňují parametry pro soutěžní zápasy a utkání a věřím, že zde naše domácí týmy získají co nejvíce úspěchů a vítězství. Poděkování tedy patří statutárnímu městu Ostrava a dále všem, kteří se na rozsáhlé rekonstrukci podíleli, konkrétně projekční kancelář CHVÁLEK ATELIÉR a dále generální dodavatel stavby, akciová společnost Zlínstav.“

První část modernizace areálu obsáhla vybudování hřiště a rekonstrukci tenisových šaten. Práce byly zahájeny v prosinci roku 2020, průběh prací pak byl stižen pandemií i nepříznivými klimatickými podmínkami, které neumožnily pokládku umělého trávníku do konce roku 2021 dle původních předpokladů. Sportoviště pak bylo zprovozněno v květnu 2022. Náklady dosáhly výše 57 milionů korun a byly poskytnuty z rozpočtu města. Na bývalém škvárovém hřišti vyrostlo certifikované hřiště s umělou trávou a lajnováním pro americký fotbal. „S tímto projektem jsme spjati celých sedm let. Ceníme si příležitosti být účastni uceleného procesu od přípravy až po realizaci stavby. Tím mám na mysli od zpracování koncepční studie rekonstrukce přes všechny stupně projektové dokumentace až po výkon autorského dozoru při realizaci stavby,“ uvedl architekt Martin Chválek, jednatel CHVÁLEK ATELIÉRu.

Starostka městského obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová doplnila: „Na otevření areálu se netrpělivě těší registrovaní i rekreační sportovci. Poruba získá moderní a důstojné sportovní zázemí, které našemu obvodu citelně dlouho chybělo. Otevření Sportovního areálu Poruba bude svátkem nejenom pro náš obvod, ale i pro celé město.“

Historii areálu přiblížil kronikář města Martin Juřica následovně: „Původní hřiště v Porubě-Vsi bylo v 50. letech 20. století zrušeno v souvislosti s výstavbou nové Poruby. Provizorní sportoviště vzniklo v blízkosti Skautské ulice. Šatny pro domácí i hosty, sprchy, šatny pro rozhodčí i další zázemí bylo umístěno v tehdejším Domově mladých, přibližně 300 metrů od škvárového hřiště. Na konci 50. let 20. st. (1959) byla zahájena výstavba sportovního stadionu s komplexem hřišť pro fotbal, házenou, odbíjenou, tenis i atletickými sektory. Z ostravských stavenišť byly na budoucí stadion převezeny dvě nepoužívané boudy, kam byla zavedena studená voda a umístěny zde byly provizorní kabiny. Areál byl postupně dostavován. Např. v roce 1965 bylo hřiště v rámci akce Z (Z jako zvelebování. V období před rokem 1990 se oficiálně jednalo o dobrovolnou, bezplatnou práci odváděnou zpravidla mimo pracovní dobu) doplněno o 1440 m ochozů. Sportovní a tělovýchovný areál na Skautské ulici byl dobudován v roce 1974 ve zmíněné akci Z ze sdružených prostředků Československého svazu tělesné výchovy, Národního výboru města Ostravy a Obvodního národního výboru Ostrava 4. V letech 1987–1988 byl areál rozšířen o výstavbu nových tenisových kurtů včetně sociálního zázemí.“