Ředitel ostravské galerie PLATO získal cenu ministerstva kultury

24/10 2022

Za významnou kritickou, kurátorskou a manažerskou činnost v oblasti současného umění, a dále za iniciativu při vzniku a rozvíjení progresivních kulturních institucí a platforem. Tak zní odůvodnění poroty, která letošní Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění letos udělila Markovi Pokornému.

Ředitel ostravské galerie PLATO získal cenu ministerstva kultury

ředitel galerie PLATO Marek Pokorný

Významnou roli při rozhodování poroty hrálo především jeho angažmá v čele PLATO, ostravské městské galerie současného umění. Cenu předal ministr kultury Martin Baxa během slavnostního večera v neděli 23. října 2022.

Marek Pokorný se stal ředitelem platformy PLATO v roce 2013, kdy celý projekt začínal jako tříletý grant. A byl to on, komu se o dva roky později podařilo přesvědčit městskou politickou reprezentaci statutárního města Ostravy, aby dočasný projekt využila a přetvořila jej do podoby příspěvkové organizace. Galerie PLATO tak vznikla jako de facto první samostatná instituce zřizovaná městem, krajem či státem, která má po všech stránkách pečovat o současné umění. Díky Markovi Pokornému se z projektu také postupně stala instituce s evropským renomé a náročnou mezinárodní dramaturgií. Výstavní projekty PLATO získávají pravidelně podporu Ministerstva kultury, zpravidla s nejvyšším počtem hodnotících bodů v rámci celé republiky. Významné jsou také vzdělávací aktivity PLATO a spolupráce s partnerskými institucemi v Ostravě, které se rovněž těší významné grantové podpoře i ze zahraničí.

Hned od počátku svého zapojení do vzniku městské galerie současného umění Marek Pokorný, zejména díky zkušenostem s dlouholetým vedením Moravské galerie v Brně, využil své schopnosti přitáhnout nejen zajímavé osobnosti kurátorů, ale také kolegyň a kolegů působících na různých pozicích v instituci. PLATO se pod jeho vedením, přes provizorní podmínky a několikeré změny sídla, záhy etablovalo. Přerodem v příspěvkovou organizaci města se ale především naplnilo to, po čem ostravská odborná veřejnost volala od devadesátých let.

Díky respektu, který si v krátké době PLATO získalo, bylo možné v roce 2017 uspět s požadavkem, aby Ostrava odkoupila budovy historických jatek, chátrající památku v centru města, a zrekonstruovala je právě pro účely městské galerie. Marek Pokorný dokázal pro tuto myšlenku nadchnout politickou reprezentaci města a na rekonverzi městských jatek intenzivně spolupracoval se všemi aktéry od přípravy architektonické soutěže až po dokončení rekonstrukce objektu v letošním roce. Dokázal také přesvědčit město a architekta, aby upravilo projekt a veřejný prostor v okolí budovy pojalo s ohledem na klimatickou změnu jako zahradu s permakulturními prvky.

Několik let tak Marek Pokorný a jeho tým vytvářejí v Ostravě unikátní, každému prostoru, v němž dosud působili, na míru šitý program, oceňovaný jak doma, tak v zahraničí pro svou progresivitu a vyhledávání aktuálních témat. Přes počáteční nedůvěru Ostravanů vůči „nesrozumitelnosti“ současného umění se Markovi Pokornému podařilo přesvědčit veřejnost i politiky o tom, že město takový typ přítomnosti současného umění potřebuje. Za svou přijala PLATO především nejmladší generace, o čemž mimo jiné svědčí i mimořádný zájem o výstavy i další aktivity galerie mezi lidmi do třiceti let.


Marek Pokorný (*1963) je výtvarný kritik a kurátor, od roku 2013 působí v Ostravě jako ředitel městské galerie pro současné umění PLATO. V letech 2005 a 2013 byl kurátorem Československého pavilonu na Benátském Bienále. V letech 2004 až 2012 vedl Moravskou galerii v Brně a Mezinárodní bienále grafického designu Bienále Brno. Jako spoluzakladatel a editor vedl od roku 1995 do roku 2000 časopis pro vizuální umění Detail. V 90. letech patřil mezi profilové kritiky umění, kteří psali pro denní tisk a týdeníky. Zabývá se reflexí role kulturních institucí ve společnosti.

PLATO je dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016, aniž by budovala vlastní sbírku. Od září 2022 sídlí v budově bývalých jatek a souběžně provozuje PLATO Bauhaus.