Projekt Bílá pastelka pomáhá zrakově postiženým

11/10 2011

Také v Ostravě se budete moci ve středu 12. října setkat s aktéry celorepublikové dobročinné veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).  Do ulic vyjdou dobrovolníci, od nichž si mohou kolemjdoucí zakoupit bílou pastelku a přispět tak do sbírky. Spolupracujícími partnery projektu  jsou Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra.

Projekt Bílá pastelka pomáhá zrakově postiženým

Podzimní Ostrava - ilustrační foto

Výtěžek sbírky je věnován na místní i celorepublikové projekty integrující nevidomé a slabozraké do společnosti. Finanční prostředky jsou určeny na speciální výukové programy pro lidi, kteří se učí žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. Budou využity zejména na podporované zaměstnávání lidi se zrakovým postižením, rekvalifikační kurzy a další činnosti.  Projekt je zaměřen například na zabezpečení systematické odborné přípravy v oblasti samostatného pohybu a orientace v prostoru, na programy zvyšující bezpečnost při samostatném pohybu nevidomých, na podporu výukových programů zaměřených na zvládnutí speciálního softwaru, umožňujícího osobám s těžkým zrakovým postižením ovládání výpočetní techniky a podobně. Je také věnován výcviku vodících psů pro nevidomé.    

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky sdružuje občany se zrakovým postižením a hájí jejich práva a zájmy. Vznikla roku 1996 a má více než 10 000 registrovaných členů. Poskytuje také konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Provozuje řadu unikátních pracovišť, například redakci časopisu ZORA, navigační centrum usnadňující samostatný pohyb především nevidomým, Metodické centrum odstraňování bariér či Středisko výcviku vodicích psů.

Bílá pastelka je určitou metaforou neviditelných linií světa nevidomých. První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000. Od té doby přinesla nevidomým a slabozrakým více než 40 milionů Kč. Zapojilo se na 26 000 dobrovolníků, kteří prodali takřka 2,5 milionu pastelek.