Prohlášení náměstka primátora Ostravy Dalibora Madeje

26/9 2011

Vysoké koncentrace oxidu síry, které Česká republika nepamatuje minimálně posledních dvacet let, museli v noci ze čtvrtku na pátek dýchat občané Ostravy už tak postiženi špatným ovzduším. Mnohým z nich to způsobilo vážné zdravotní komplikace. K situaci se vyjádřil náměstek primátora města Ostravy pro životní prostředí Dalibor Madej.

Prohlášení náměstka primátora Ostravy Dalibora Madeje

Ilustrační foto

„Velmi mě rozhořčila zpráva o úniku nebezpečného množství oxidu síry do ovzduší, k němuž došlo v Ostravě při práci na likvidaci ropných lagun v bývalém Ostramu. Informace mě zastihla na zahraniční dovolené, odkud jsem se okamžitě vrátil,“ prohlásil náměstek Madej. „Nejsem přítelem dramatických řešení, ani přehnaných prohlášení. V tomto případě mi už ale nezbývá než postupovat velmi nekompromisně. Stalo se totiž přesně to, čeho jsme se ve vedení města obávali, a proč jsem se svého času obracel dopisem na tehdejšího premiéra Jana Fishera (viz sekce Životní prostředí) a proč začátkem září psal primátor Petr Kajnar dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi.

I když město Ostrava nemá žádné možnosti, jak práce na lagunách ovlivnit, považuji za nutné omluvit se lidem v Ostravě za to, co musejí prožívat. Únik oxidu síry v tak velkém množství vnímám jako naprosté selhání, kterého se dopustila buď firma, která laguny likviduje za státní peníze, nebo institucí, které zodpovídají za kontrolní mechanismy. Jak znám z kontrolních dnů na lagunách technologii jejich likvidace, domnívám se, že tak velkou koncentraci škodlivin v ovzduší bylo možné vyvolat jen při nedodržení schváleného provozního řádu.

Budu proto požadovat po pracovnících odpovědných orgánů, především tedy po ministerstvu životního prostředí, ale také po celé vládě, která přes protesty města schválila posunutí závazných termínů pro likvidaci lagun, aby celou záležitost nechali důkladně prošetřit. Aby jednoznačně určili viníka a udělili mu sankce. Aby přijali taková opatření, která zajistí, že se už nic podobného nestane. Budu žádat adekvátní kompenzace pro občany postižených lokalit,“ uzavírá své prohlášení Dalibor Madej.