Od uzavření partnerství měst Ostravy a Drážďan letos uplynulo padesát let

17/9 2021

Již padesát let spolupracují města Ostrava a Drážďany v celé řadě oblastí. Smlouva, uzavřená před padesáti lety, však nezůstala pouhým dokumentem v archívech obou měst. Naopak vedla k rozvoji spolupráce v oblastech školství, kultury a sportu. Součinnost v oblasti správy obou měst se stala nedílnou součástí partnerských vztahů.

Od uzavření partnerství měst Ostravy a Drážďan letos uplynulo padesát let

Setkání drážďanské primátorské delegace s vedením Ostravy. Foto: Adolf Horsinka

Delegaci v čele s drážďanským primátorem Dirkem Hilbertem přijal 17. září 2021 primátor města Ostrava Tomáš Macura. V průběhu jednání oba primátoři ocenili dosavadní přínosnou spolupráci obou měst a signací společného prohlášení podpořili další prohloubení a rozvoj vzájemné partnerské spolupráce ku prospěchu obyvatel Ostravy a Drážďan.

„Drážďany patří k městům, s nimiž nás pojí nejužší vztahy. Jsem velmi rád, že jsme se mohli tentokrát potkat v Ostravě. Cílem našeho setkání je nejenom si připomenout padesátileté výročí partnerské smlouvy, ale probrat i možnosti spolupráce na nových projektech. Témat máme opravdu mnoho, počínaje oblastí vzdělávání našich studentů, ke společným sportovním aktivitám, konče efektivní městskou mobilitou – otázkami městské hromadné dopravy či sdílených dopravních prostředků. Nevyjímaje společné workshopy v oblasti plánování rozvoje dopravy či další spolupráci obou městských muzeí v podobě společných projektů či střídavých výstav,“ shrnul ostravský primátor Tomáš Macura.

Jubileum je vítanou příležitostí upevnit opravdové a podnětné partnerství, které nyní již padesát let spojuje občany našich měst. Ale samozřejmě se hodláme dívat i vpřed a diskutovat o perspektivách jeho dalšího rozvoje. Jak dosáhneme toho, aby naše města byla inovativnější, udržitelnější a atraktivnější pro život? Ostrava za tímto účelem připravila řadu zajímavých projektů a já se těším na výměnu nových myšlenek a zkušeností,“ konstatoval Dirk Hilbert, primátor města Drážďany.

V průběhu celodenního programu představitelé obou měst v čele s primátory uctili oběti 2. světové války položením kytic u Památníku Rudé armády v Komenského sadech a obětí z internačního tábora Hanke. Představitelé města Drážďany si prohlédnou areál Dolní oblasti Vítkovice, kde se seznámí s projekty města v oblasti vzdělávání a večer navštíví představení Edith a Marlene v Divadle Jiřího Myrona.