Povinnost nošení respirátoru ve vnitřních prostorách úřadu

23/2 2021

Od 25. února je do odvolání ve všech vnitřních prostorách staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, zavedena povinnost používat ochranných prostředků dýchacích cest.

Povinnost nošení respirátoru ve vnitřních prostorách úřadu

Respirátory jsou povinné ve vnitřních prostorách magistrátu. Foto: René Stejskal

Chránit je potřeba nos i ústa, a to respirátorem nebo obdobný, prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), který naplňuje minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Při vstupu do budovy úřadu máte povinnost používat respirátor nebo nebo obličejovou masku nebo obdobné prostředky, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Upozorňujeme, že v období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše používat i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Neplnění této povinnosti je přestupkem podle ustanovení § 92n odst.1 písm.b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Děkujeme za respektování tohoto mimořádného opatření.