Porubská základní škola pilotně zkouší PCR testy

11/5 2021

Základní škola J. Šoupala z Poruby zahájila v pondělí 10. května ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a za součinnosti Zdravotního ústavu Ostrava pilotně testování žáků na covid-19 PCR testy. Nahradí méně spolehlivé antigenní testování.  

Porubská základní škola pilotně zkouší PCR testy

Ilustrační foto: Google maps

„Pilotní projekt testování jsme začali připravovat už v minulém týdnu, protože PCR testy jsou spolehlivější a mají větší průkaznost. Shodou okolností ve stejnou dobu přehodnotilo jejich používaní také ministerstvo školství, proto se podaří výrazně snížit zatížení rozpočtu města. Základní škola J. Šoupala bude PCR testy používat do konce školního roku. Své zkušenosti předá i dalším školám, které by k tomuto typu testování chtěly přejít. Určitě je to možné – buď na PCR testy dosáhnou sami, přispěje jim zřizovatel nebo se může změnit přístup ministerstva," uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.

Za první dva dny škola použila PCR testy u 157 žáků a devíti pedagogů, ze kterých nevyšel nikdo pozitivní. Pokud by některý z provedených testů byl pozitivní, následoval by standardní proces vedený Krajskou hygienickou stanicí Ostrava, tedy karanténa pro žáky dané třídy, trasování a další, již nastavené postupy. Protože pro zpracování vzorků PCR testů laboratoří je nutné uvádět i osobní údaje testovaných, což je informace podléhající zákonu o GDPR, musela škola zajistit informované souhlasy zákonných zástupců.

„Tato administrativní záležitost se nakonec ukázala jako nejvíce zatěžující především proto, že při rotační výuce nebyli žáci, kterých se testování týkalo, ve škole. Drtivá většina rodičů byla ale změnou metody testování nadšená. Oceňují, že se jedná o neinvazivní testy ze slin, které jsou navíc pro zachycení viru průkaznější. Jsem proto přesvědčen, že souhlasit budou i další rodiče, jejichž stanoviska zatím nemáme," řekl ředitel školy Milan Chalupa.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci pilotního projektu přispěje na každý PCR test 200 korun, město přidá 100 korun, čímž se pokryjí kompletní náklady na pořízení testu. Žáci se budou touto formou testovat jednou týdně. Vždy večer po testování dostanou zákonní zástupci žáků SMS zprávu o výsledcích testu, škola obdrží informaci jen v případě pozitivního testu některého dítěte. Zdravotní ústav zašle na mailové adresy rodičů oficiální výsledky rozboru vzorků, takže je budou moci použít všude tam, kde se testy vyžadují. Při testech ze slin se ale nedají certifikáty následně využít pro případné cestování.

Příspěvek na PCR testy nabídlo město Ostrava všem ostravským základním školám. Použilo by na ně finance původně alokované na plavání dětí, které zůstaly nevyužity. Využití je ale závislé na kapacitách PCR testování, jejich cenách, které se liší, takže je příspěvky města a MŠMT nemusí plně pokrýt.

„Vzhledem k tomu, že PCR testy se opakovaně prokázaly jako spolehlivější, uvítali bychom, kdyby ministerstvo školství vzhledem k napjatým rozpočtům města, obvodů i škol přistoupilo k jejich plnému proplácení, místo distribuce dalších antigenních testů do škol," doplnila náměstkyně Hoffmannová.

Ve všech ostatních 54 základních školách na území města Ostravy se od 12. dubna používají centrálně přidělené antigenní testy, jimiž se nově přicházející žáci testují dvakrát týdně, ostatní žáci jedenkrát za týden, celkem se týdně provede zhruba 11 500 testů. Záchyty pozitivních žáků v ostravských školách jsou velmi nízké, a to maximálně do deseti případů týdně.