PODPORUJEME TALENTY!!!

5/3 2013

V roce 2012 podpořilo statutární město Ostrava volnočasové aktivity částkou vyšší než 1 miliarda korun. Formou neinvestičních dotací získaly organizace z oblasti kultury a rozvoje umění částku 613 milionů korun, dotace pro sportovní kluby a aktivity pro děti a mládež dosáhly výše 553 milionů korun. Aktivity města na tomto poli nyní představuje série nových plošných inzerátů, kterou připravilo oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti Magistrátu města Ostravy.

PODPORUJEME TALENTY!!!

Od března se obyvatelé a návštěvníci města budou setkávat s kolekcí plakátů, které informují o výši podpory, kterou v loňském roce poskytlo statutární město Ostrava na podporu kultury, školství, sportovních a volnočasových aktivit.

Cílem kampaně je zdůraznit, že Ostrava je největším podporovatelem volnočasových aktivit v širším moravskoslezském regionu. Slibujeme si od ní zvýšení povědomí lidí o významné úloze města nejenom při podpoře mladých talentů na poli kultury, sportu a vědy.

Obdobných forem inzerce jsme využívali už v loňském roce. Až na výjimky také nyní nejdeme cestou nakupování inzertního prostoru, ale využíváme ten, který máme k dispozici zdarma. Jedná se například o reklamní plochy na území města, tiskoviny vydávané statutárním městem Ostravou, městskými obvody a společnostmi, popř. o inzertní prostor, který nám poskytnou organizátoři akcí v rámci smluvně zajištěného reklamního plnění.

Výstava s plakáty je k vidění ve foyeru radnice do 13. března.