Pět milionů na obnovu památek

1/2 2018

Ostrava ze svého rozpočtu podporuje obnovu kulturních památek. Dlouhodobě se jedná o významné kulturní památky, od letošního roku jsou to nově historicky a architektonicky význačné stavby, které spoluvytvářejí obraz města. K dispozici je pět milionů korun. O podrobnostech informoval náměstek primátora Břetislav Riger.

Pět milionů na obnovu památek

Ilustrační snímek: Jiří Zerzoň

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací pro rok 2018 schválili ve středu 31. ledna ostravští zastupitelé. „V předchozím období jsme rozdělovali každý rok přibližně tři miliony korun. S použitím dotace z tohoto programu byla opravena celá řada významných kulturních památek na území města, například katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě, byla zpřístupněna Stará kotelna, zmínil bych také záchranu těžního stroje v areálu dolu Hlubina a po řadu let probíhající opravu kostela svaté Anny v Ostravě-Polance,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

O dotaci z programu si mohou požádat vlastníci staveb od 2. března do 2. května. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované. O schválení dotací rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 20. června.

Podané žádosti projedná komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, která doporučí ostravským radním a zastupitelům schválení neinvestičních dotací vybraným žadatelům. Předpokladem poskytnutí finančního příspěvku je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu statutárního města Ostravy.

Žádosti musejí vlastníci kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb odevzdat ve stanoveném termínu elektronicky a současně fyzicky včetně požadovaných příloh e-mailem a dále prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací na zachování a obnovu kulturních památek nebo historicky

a architektonicky významných staveb na území statutárního města Ostravy jsou zveřejněny na webových stránkách města: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemniho-planu-a-pamatkove-pece/dotace .