Pavilon Dětského lékařství má nový kabát

22/7 2011

Budova Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava už opět slouží malým pacientům.  Projekt „Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace“ je úspěšně dokončen. Rozsáhlá rekonstrukce byla financována z Fondu soudržnosti Evropské unie, dále z Operačního programu životního prostředí, který spravuje Státního fond životního prostředí, a v neposlední řadě také z finančních prostředků zřizovatele nemocnice – statutárního města Ostravy.

Řemeslníci pracovali na opravách dětského pavilonu od 1. dubna 2011, vyměnili okna a celkově budovu zateplili. Na projekt se podařilo sehnat částku v celkové hodnotě 33 502 616 korun. Statutární město Ostrava poskytlo nemocnici dotaci ve výši 24 489 866 korun, 8 512 042 korun činila podpora Fondu soudržnosti Evropské unie a zbytek celkové částky ve výši 500 708 korun poskytl Státní fond životního prostředí.

Městská nemocnice Ostrava pak z vlastních zdrojů, v rámci svých finančních možností, provedla další dílčí úpravy. V celé budově je vyměněn vodovodní rozvod a na celé lůžkové části nová podlahová krytina. Nemocnice také nechala vymalovat a na pokojích jsou teď nová světelná tělesa a datové zásuvky. Veškeré úpravy si kladly za cíl co  nejvíce zpříjemnit pobyt v nemocnici dětským pacientům.